tweeter
Üye Girişi
E-mail Adresi
Şifre

Etkinlikler  |  Kayıp Ehliyet İşlemleri  |  Özel Direksiyon Dersi  |  Gelecek Sınav Tarihi : 13.02.2016  |  Son Başvuru Tarihi : 10.01.2016
Otobüs Ehliyeti  

E Sınıfı Sürücü belgesi alacaklarda aşağıdaki şartlar aranır;

A) Yaş şartı:
 
E sınıfı sürücü belgesi alacaklarda 22 (Üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksek okullarından mezun olanlarda bu şart aranmaz) yaşını bitirmiş olmaları,
 
B) Öğrenim Şartları;
 
E sınıfı sürücülerin ortaokulu veya 8 yıllık temel eğitimi bitirmiş olmaları,(04/07/2006 tarihli resmi gazatede yayınlanan kanunla yayınlandığı tarihten itibaren 5 yıl süre ile ilkokul mezunları ehliyet alabilmektedirler)
 
C) Sağlık Şartları;
 
Sürücü belgesi alacakların, resmi ve özel sağlık kuruluşlarında İç Hastalıkları, Ortopedi, Göz, Kulak-Burun-Boğaz ve Psikiyatri uzmanları bulunan Sağlık Kurulunca, yönetmelikte belirtilen esaslara göre "Sürücü Olur" raporu almaları gerekir. Ortopedist bulunmadığı takdirde Genel Cerrahtan, Psikiyatri uzmanı bulunmadığı durumlarda Nörölog veya Psikologtan görüş alınarak Sağlık Kurulu kararını verir. Sağlık Kurulu raporuna bir defaya mahsus olmak üzere itiraz halinde Sağlık Bakanlığı nihai karar için sürücü adayını bir başka Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu´na sevkeder. Ancak, verilen sağlık raporlarının eksik veya gerçeğe uygun olmamasının tesbiti halinde, sorumlular hakkında Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılmakla birlikte, bu tabiplerin daha sonra verecekleri raporlar da geçersiz sayılır.
 
D) Eğitim ve sınav şartı;
 
Sürücü kursuna katılmış ve yapılan sınavları da başararak sertifika almış olmaları,
 
E) Hükümlü olmama şartları;
 
Türk Ceza Kanunu´nun 403 ve 404 üncü maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun´un 28 ve 29 uncu maddeleri, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 12 inci Maddesinin 3 üncü ve takip eden fıkraları, 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 6 ncı maddesi, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 maddesinin 7 fıkrası ve 5237 sayılı Türk Ceza  Kanunu’nun 188 190 ve 191.maddelerindeki  (Uyuşturucu madde ile ilgili) suçlardan hüküm giymemiş olmaları, önceden verilmiş aynı sınıf ve başka sürücü belgesinin bulunmaması, sürücü belgelerinin süresiz alınmamış olması veya geçici olarak geri alınmış ise sürenin dolmuş bulunması zorunludur.

otobus ehliyeti google ara

otobus ehliyeti
google görsel ara

otobus ehliyeti
google haber ara

otobus ehliyeti
google blog ara

otobus ehliyeti linki

otobus | ehliyeti | otobus ,ehliyeti ,

 Acıbadem Sürücü Kursu © 2011 Tüm Hakları Saklıdır.  Kullanım Koşulları | Gizlilik Politikası