tweeter
Üye Girişi
E-mail Adresi
Şifre

Etkinlikler  |  Kayıp Ehliyet İşlemleri  |  Özel Direksiyon Dersi  |  Gelecek Sınav Tarihi : 22.08.2015  |  Son Başvuru Tarihi : 10.07.2015
Araç Geçme Kuralları
Araçların Işıklandırılması İşaretlenmesi-Çekilmesi
Araçların Tescili-Muayenesi-Sürücü Belgeleri
Boyutlar, Ağırlıklar-Yükleme Kuralları
Çevre-Şehir Bilgisi
Dönüşler ve Manevra Kuralları
Dönüşler Ve Manevra Kuralları
Duraklama ve Park Etme İşaret Levhaları
Durma, Duraklama ve Park Etme Kuralları
Durma-Parketme-İndirme-Bindirme Kuralları
GÜNCELLENMİŞ ALIŞTIRMA SORULARI
Hız Kuralları
Hukuki Sorumluluk ve Sigorta
Karayolunda Araç Kullanılması
Karayolunun Kullanılması Kurallar
Kavşaklarda Geçiş-Geçme Kolaylığı Geçiş Üstünlüğü
Komisyonlar Görev ve Yetkileri
Otoyol-Sürücü ve Yolcular-Araç Sürme Kuralları
Saygısız Araç Kullanma-Ses Cihazları-Okul Taşıtı-Geçitlerden Geçme
Sürücü Davranışlarını Etkileyen Faktörler
Tanımlar
Trafik İşaretleri
Trafik Psikolojisi Nedir?
TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ SEVİYE TESPİT TESTİ
Komisyonlar Görev ve Yetkileri  
1 - Aşağıdakilerden hangisi karayolları Trafik Kanununa göre Tarım ve Köy işleri Bakanlığının görevlerinden değildir?
 
A -
Köy yollarındaki kavşak, durak ve benzeri tesislerin projelerini onaylamak
B -
Köy yollarındaki trafik güvenliği açısından düzenlemeler yapmak
C -
Lastik tekerlik traktör ve iş makinesi sürücü belgesi vermek
D -
Köy yollarında işaretlemeler yaparak tebbir almak
2 - 1. İl Trafik Komisyonu 2. Belediye Başkanlığı 3. Defterdarlık 4. Milli Eğitim Müdürlüğü Belediye sınırları içinde karayolu üzerinde trafiği etkileyecek yapım çalışmaları için yukarıdakilerden hangisinden izin alınması gerekir?
 
A -
1
B -
3-4
C -
2
D -
1-2
3 - Karayollarındaki işaretleme standartlarını tesbit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek kimin sorumluluk ve yetki alanına girer?
 
A -
Trafik hizmetleri Bakanlığı
B -
Emniyet genel Müdürlüğü
C -
Karayolları Genel Müdürlüğü
D -
Yol Yapım ve İşaretleme Genel Müdürlüğü
4 - Karayolları Trafik Kanununa göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili bir görevi yoktur?
 
A -
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
B -
Dışişleri Bakanlığı
C -
Sağlık Bakanlığı
D -
İçişleri Bakanlığı
5 - Karayolları Trafik Kanunu aşağıdaki ulaşım yollarından hangisinde gerekli değildir?
 
A -
Otoyollarda
B -
Karayollarında
C -
Karayolu dışındaki kamuyu açık alanlarda
D -
Hava yolları
6 - Karayolları Trafik kanununa göre hangisi Sağlık Bakanlığı´nın görevi değildir?
 
A -
Trafik kazalarıyla ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini vermek
B -
İlerde trafik kazaları için ambulans bulundurmak
C -
Trafik kazalarında kaza tesbit tutanağı düzenlemek
D -
Karayolları üzerinde ilkyardım yerleri kurmak
7 - Karayolları trafik Kanununa göre hangisi Milli Eğtim Bakanlığının görevi değildir?
 
A -
Sürücü adaylarının sınavlarını yapmak
B -
Sürücü kurslarını denetlemek
C -
Özel sürücü kursu açılmasına izin vermek
D -
Duran ve akan trafiği düzenlemek
8 - Başbakanın başkanlığında, karayolu güvenliği konusunda hedefleri belirlemek, uygulamak amacıyla oluşturulan kurul aşağıdakilerden hangisidir?
 
A -
Trafik Güvenliği Kanunu
B -
İl Trafik Komisyonu
C -
Karayolları Güvenliği Yüksek Kurulu
D -
Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu
9 - Büyükşehir belediyelerinin trafik birimleri aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli değildir?
 
A -
Şehir içi yollarda trafik zabıtası olarak görev yapmak
B -
Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak
C -
Gerekli görülen yerlere trafik levhaları koymak
D -
Yapım ve bakımdan sorumlu olduğu yolları trafik düzenini sağlayacak durumda bulundurmak
10 - Trafik işaretlerinin standart, anlam ve nitelikleriyle diğer esaslarını belirleyen yönetmelik, İçişleri Bakanlığı´nın görüşüde alınarak hangi kurum tarafından çıkarılır?
 
A -
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
B -
Emniyet Genel Müdürlüğü
C -
Tarım Bakanlığı
D -
Sağlık Bakanlığı
11 - Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu hangi sıklıkta toplanır?
 
A -
15 günde bir
B -
Ayda bir
C -
2 ayda bir
D -
6 ayda bir
12 - Çocuklarla ilgili trafik eğitim parklarının yapılması, eğitim, denetim ve çalışmalarını hangisi belirler?
 
A -
Milli Eğitim Bakanlığı
B -
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
C -
içişleri Bakanlığı
D -
Sağlık Bakanlığı
13 - Yapımı ve bakımdan sorumlu olduğu şehirlerarası karayollarında, can ve mal güvenliği için düzenleme ve işaretlemeleri yapan önlemleri alan kurum hangisidir?
 
A -
Karayolları Genel Müdürlüğü
B -
Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü
C -
Belediyelerin Yol Şube Müdürlüğü
D -
Köy Hizmetleri Müdürlüğü
 
 Acıbadem Sürücü Kursu © 2011 Tüm Hakları Saklıdır.  Kullanım Koşulları | Gizlilik Politikası