tweeter
Üye Girişi
E-mail Adresi
Şifre

Etkinlikler  |  Kayıp Ehliyet İşlemleri  |  Özel Direksiyon Dersi  |  Gelecek Sınav Tarihi : 18.10.2014  |  Son Başvuru Tarihi : 09.10.2014
Araç Geçme Kuralları
Araçların Işıklandırılması İşaretlenmesi-Çekilmesi
Araçların Tescili-Muayenesi-Sürücü Belgeleri
Boyutlar, Ağırlıklar-Yükleme Kuralları
Çevre-Şehir Bilgisi
Dönüşler ve Manevra Kuralları
Dönüşler Ve Manevra Kuralları
Duraklama ve Park Etme İşaret Levhaları
Durma, Duraklama ve Park Etme Kuralları
Durma-Parketme-İndirme-Bindirme Kuralları
GÜNCELLENMİŞ ALIŞTIRMA SORULARI
Hız Kuralları
Hukuki Sorumluluk ve Sigorta
Karayolunda Araç Kullanılması
Karayolunun Kullanılması Kurallar
Kavşaklarda Geçiş-Geçme Kolaylığı Geçiş Üstünlüğü
Komisyonlar Görev ve Yetkileri
Otoyol-Sürücü ve Yolcular-Araç Sürme Kuralları
Saygısız Araç Kullanma-Ses Cihazları-Okul Taşıtı-Geçitlerden Geçme
Sürücü Davranışlarını Etkileyen Faktörler
Tanımlar
Trafik İşaretleri
Trafik Psikolojisi Nedir?
TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ SEVİYE TESPİT TESTİ
Trafik İşaretleri  
1 - Trafik görevlisinin hangi hareketi trafiği yavaşlatma talimatıdır?
 
A -
B -
C -
D -
2 -
Devamlı olarak çizilmiş yol çizgisi neyi bildirir?
 
A -
Sağ şeride girilmeyeceğini
B -
Sağ bankette durulmayacağını
C -
Öndeki araçların geçilemeyeceğini
D -
Hiçbir sebeple durulmayacağını
3 -
Yukarı taraftaki işaret levhası görülünce ne yapılır?
 
A -
Hız sabit tutulup öndeki araç geçilmez
B -
Hız azalır, öndeki aracı geçme yasağına uyulur
C -
Karşıdan gelen araç olup olmadığına bakılır
D -
Hız azaltılır ani fren yapılmaz
4 -
Yukarı taraftaki işaret levhasının anlamı nedir?
 
A -
Taşıt yolu soldan daralmıştır
B -
Tek yönlü yola yaklaşıldığını bildirir
C -
Taşıt yolu iki taraftan daralmıştır
D -
Taşıt yolu sağdan daralmıştır
5 -
Aşağıdakilerden hangisi üstte görülen levhanın geçerliliğini ortadan kaldırır?
 
A -
B -
C -
D -
6 -
Yukarıdaki levha neyi yasaklar?
 
A -
Sağa dönüş yapmayı
B -
Sağa park etmeyi
C -
Sola park etmeyi
D -
Sola dönüş yapmayı
7 -
Şekildeki yol çizgileri aşağıdakilerden hangisini bildirmez?
 
A -
Kesik çizgi tarafındaki yolun sadece taşıtlarca kullanılacağını
B -
Devamlı çizgi tarafındaki aracın kendi şeridinde seyretmesi gerektiğini
C -
Devamlı çizgi tarafındaki araçların geçiş yapamayacağını
D -
Kesik çizgi tarafından aracın geçebileceğini
8 - Aşağıdaki trafik levhalarından hangisi "karşıdan gelene yol ver" levhasıdır?
 
A -
B -
C -
D -
9 -
Yukarı taraftaki işaret levhası görülünce ne yapılır?
 
A -
Hız sabit tutulup öndeki araç geçilmez
B -
Hız artırılır geçme yasağına uyulur
C -
Hız azaltılır, geçme yasağına uyulur
D -
Hız azaltılır etkili fren yapılır
10 - Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışıkta sürücü nasıl davranmalıdır?
 
A -
Durmalı, yolu kontrol edip öyle geçmelidir
B -
Kalkışa hazırlanmalıdır
C -
Yavaşlayıp durmalıdır
D -
Öndeki sürücüyü ikaz etmelidir
11 -
Yukarıdaki yol kesimindeki araçlardan hangisi hatalı hareket ediyor?
 
A -
1
B -
2
C -
3
D -
4
12 -
Şekildeki kavşakta ciddi kazalar olduğu bilinmektedir. Bu kazaları en aza indirmek için şekildeki soru işareti(?) yerine hangi trafik işaret levhası konulmalıdır?
 
A -
B -
C -
D -
13 - Yeşil ışığın anlamı nedir?
 
A -
Yolun trafiğe açık olduğunu bildirir
B -
Yolun trafiğe kapalı olduğunu bildirir
C -
Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir
D -
Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu bildirir
14 - Aşağıdaki işaret levhalarından hangisi anayolda bulunmaz?
 
A -
B -
C -
D -
15 - Işıklı trafik işaret cihazı ile beraber birde ışıklı ok varsa ok yönüne dönüş ne zaman yapılır?
 
A -
Işıklı ok yeşil yandığında
B -
Işıklı ok kırmızı yandığında
C -
Işıklı ok sarı yandığında
D -
Işıklı ok söndüğünde
16 - Aşağıdaki işaretlerden hangisi "taşıt giremez" levhasıdır?
 
A -
B -
C -
D -
17 - Fasılalı(aralıklı) olarak yanıp sönen kırmızı ışığın anlamı nedir, ne yapmalıdır?
 
A -
Dur Anlamı taşır, durulur kontrol edilip sonra hareket edilmelidir.
B -
Trafik kazası olduğu anlamındadır, durulur
C -
İkaz anlamını taşır, yavaş ve dikkatli geçilmelidir
D -
Tehlike anlamındadır
18 -
Koşulların uygun olması halinde sürücüler kesikli yol çizgisinde ne yapmalıdır?
 
A -
Diğer şeride geçemezler
B -
Sol şeritte sürekli gidebilirler
C -
Önlerindeki aracı geçebilirler
D -
İki şeridi birden kullanabilirler
19 - İki yönlü bir yolun tepe üstü kesimindeki yol çizgileri aşağıdakilerden hangisidir?
 
A -
B -
C -
D -
20 -
Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?
 
A -
1 ve 4
B -
2 ve 3
C -
3 ve 4
D -
2 ve 4
21 - Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışığın anlamı nedir?
 
A -
Kalkışa hazırlanmalıdır
B -
Yavaşlanır
C -
Durulur
D -
Dikkatli geçilir
22 -
Şekildeki kavşakta 1 numaralı araca kırmızı ışık yanarken, 2 numaralı araca yanan ışığın rengi nedir?
 
A -
Sarı
B -
Yanıp sönen kırmızı
C -
Kırmızı
D -
Yeşil
23 - Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin ´dur işareti´ talimatıdır?
 
A -
.
B -
.
C -
.
D -
.
24 -
Şekildeki karayoluna ne ad verilir?
 
A -
Ana yol
B -
Bölünmüş karayolu
C -
İki yönlü karayolu
D -
Tek yönlü karayolu
25 -
Yukarıda görülen Trafik polisinin işaretinin anlamı nedir?
 
A -
Yol her yöne açık
B -
Yol her yöne kapalı
C -
Sağ kol tarafında kalanlara yol açıktır
D -
Ön ve arkasında kalanlar yol açıktır
26 -
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
 
A -
Bisikletlilere ait bir yolun bulunduğunu
B -
Bisikletlilerin yaya yolunu kullanabileceklerini
C -
Bisikletlilerin giremeyeceğini
D -
Bisikletlilerin yavaş gitmesi gerektiğini
27 - Aşağıdaki işaretlerden hangisi "bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini" bildirir?
 
A -
B -
C -
D -
28 - Aşağıdaki trafik işaretlerinden habgisi "anayol-tali yol kavşağı" değildir?
 
A -
B -
C -
D -
29 - Kavşak yakınında kaplama üstüne çizilen yön okları ne bildirir?
 
A -
Kavşakta sağa ve sola dönüşün zorunlu olduğunu
B -
Dönüş yapıcak sürücü zamanında uygun şeride geçmeli
C -
Kavşaktan geri dönüş yapılmaz
D -
Kavşak alanına girmenin yasak olduğunu
30 -
Yukarı taraftaki işaret levhası neyi bildirir?
 
A -
Demiryolu geçidine gelindiğini
B -
Kontrolsuz kavşağa yaklaşıldığın
C -
Yolun bittiğini
D -
Kontrollu kavşağa yaklaşıldığını
 
 Acıbadem Sürücü Kursu © 2011 Tüm Hakları Saklıdır.  Kullanım Koşulları | Gizlilik Politikası