tweeter
Üye Girişi
E-mail Adresi
Şifre

Etkinlikler  |  Kayıp Ehliyet İşlemleri  |  Özel Direksiyon Dersi  |  Gelecek Sınav Tarihi : 10.10.2015  |  Son Başvuru Tarihi : 10.09.2015
Araç Geçme Kuralları
Araçların Işıklandırılması İşaretlenmesi-Çekilmesi
Araçların Tescili-Muayenesi-Sürücü Belgeleri
Boyutlar, Ağırlıklar-Yükleme Kuralları
Çevre-Şehir Bilgisi
Dönüşler ve Manevra Kuralları
Dönüşler Ve Manevra Kuralları
Duraklama ve Park Etme İşaret Levhaları
Durma, Duraklama ve Park Etme Kuralları
Durma-Parketme-İndirme-Bindirme Kuralları
GÜNCELLENMİŞ ALIŞTIRMA SORULARI
Hız Kuralları
Hukuki Sorumluluk ve Sigorta
Karayolunda Araç Kullanılması
Karayolunun Kullanılması Kurallar
Kavşaklarda Geçiş-Geçme Kolaylığı Geçiş Üstünlüğü
Komisyonlar Görev ve Yetkileri
Otoyol-Sürücü ve Yolcular-Araç Sürme Kuralları
Saygısız Araç Kullanma-Ses Cihazları-Okul Taşıtı-Geçitlerden Geçme
Sürücü Davranışlarını Etkileyen Faktörler
Tanımlar
Trafik İşaretleri
Trafik Psikolojisi Nedir?
TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ SEVİYE TESPİT TESTİ
Trafik İşaretleri  
1 - Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışığın anlamı nedir?
 
A -
Dikkatli geçilir
B -
Yavaşlanır
C -
Kalkışa hazırlanmalıdır
D -
Durulur
2 -
Yukarı taraftaki işaret levhasının anlamı nedir?
 
A -
Tek yönlü yola yaklaşıldığını bildirir
B -
Taşıt yolu sağdan daralmıştır
C -
Taşıt yolu soldan daralmıştır
D -
Taşıt yolu iki taraftan daralmıştır
3 -
Yukarıda görülen Trafik polisinin işaretinin anlamı nedir?
 
A -
Yol her yöne kapalı
B -
Ön ve arkasında kalanlar yol açıktır
C -
Yol her yöne açık
D -
Sağ kol tarafında kalanlara yol açıktır
4 -
Şekildeki karayoluna ne ad verilir?
 
A -
Tek yönlü karayolu
B -
İki yönlü karayolu
C -
Bölünmüş karayolu
D -
Ana yol
5 -
Yukarıdaki levha neyi yasaklar?
 
A -
Sola dönüş yapmayı
B -
Sola park etmeyi
C -
Sağa dönüş yapmayı
D -
Sağa park etmeyi
6 -
Yukarı taraftaki işaret levhası neyi bildirir?
 
A -
Demiryolu geçidine gelindiğini
B -
Kontrollu kavşağa yaklaşıldığını
C -
Yolun bittiğini
D -
Kontrolsuz kavşağa yaklaşıldığın
7 - Aşağıdaki trafik işaretlerinden habgisi "anayol-tali yol kavşağı" değildir?
 
A -
B -
C -
D -
8 - Kavşak yakınında kaplama üstüne çizilen yön okları ne bildirir?
 
A -
Dönüş yapıcak sürücü zamanında uygun şeride geçmeli
B -
Kavşak alanına girmenin yasak olduğunu
C -
Kavşaktan geri dönüş yapılmaz
D -
Kavşakta sağa ve sola dönüşün zorunlu olduğunu
9 - Aşağıdaki işaretlerden hangisi "bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini" bildirir?
 
A -
B -
C -
D -
10 -
Yukarı taraftaki işaret levhası görülünce ne yapılır?
 
A -
Hız azalır, öndeki aracı geçme yasağına uyulur
B -
Hız sabit tutulup öndeki araç geçilmez
C -
Karşıdan gelen araç olup olmadığına bakılır
D -
Hız azaltılır ani fren yapılmaz
11 -
Devamlı olarak çizilmiş yol çizgisi neyi bildirir?
 
A -
Hiçbir sebeple durulmayacağını
B -
Sağ şeride girilmeyeceğini
C -
Öndeki araçların geçilemeyeceğini
D -
Sağ bankette durulmayacağını
12 - Yeşil ışığın anlamı nedir?
 
A -
Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu bildirir
B -
Yolun trafiğe kapalı olduğunu bildirir
C -
Yolun trafiğe açık olduğunu bildirir
D -
Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir
13 - Trafik görevlisinin hangi hareketi trafiği yavaşlatma talimatıdır?
 
A -
B -
C -
D -
14 -
Şekildeki kavşakta 1 numaralı araca kırmızı ışık yanarken, 2 numaralı araca yanan ışığın rengi nedir?
 
A -
Yeşil
B -
Sarı
C -
Yanıp sönen kırmızı
D -
Kırmızı
15 -
Aşağıdakilerden hangisi üstte görülen levhanın geçerliliğini ortadan kaldırır?
 
A -
B -
C -
D -
16 - Fasılalı(aralıklı) olarak yanıp sönen kırmızı ışığın anlamı nedir, ne yapmalıdır?
 
A -
Tehlike anlamındadır
B -
Dur Anlamı taşır, durulur kontrol edilip sonra hareket edilmelidir.
C -
Trafik kazası olduğu anlamındadır, durulur
D -
İkaz anlamını taşır, yavaş ve dikkatli geçilmelidir
17 -
Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?
 
A -
3 ve 4
B -
2 ve 4
C -
2 ve 3
D -
1 ve 4
18 -
Şekildeki yol çizgileri aşağıdakilerden hangisini bildirmez?
 
A -
Kesik çizgi tarafından aracın geçebileceğini
B -
Devamlı çizgi tarafındaki aracın kendi şeridinde seyretmesi gerektiğini
C -
Devamlı çizgi tarafındaki araçların geçiş yapamayacağını
D -
Kesik çizgi tarafındaki yolun sadece taşıtlarca kullanılacağını
19 -
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
 
A -
Bisikletlilerin giremeyeceğini
B -
Bisikletlilerin yaya yolunu kullanabileceklerini
C -
Bisikletlilerin yavaş gitmesi gerektiğini
D -
Bisikletlilere ait bir yolun bulunduğunu
20 - Aşağıdaki işaret levhalarından hangisi anayolda bulunmaz?
 
A -
B -
C -
D -
21 - Işıklı trafik işaret cihazı ile beraber birde ışıklı ok varsa ok yönüne dönüş ne zaman yapılır?
 
A -
Işıklı ok kırmızı yandığında
B -
Işıklı ok söndüğünde
C -
Işıklı ok sarı yandığında
D -
Işıklı ok yeşil yandığında
22 - Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışıkta sürücü nasıl davranmalıdır?
 
A -
Öndeki sürücüyü ikaz etmelidir
B -
Yavaşlayıp durmalıdır
C -
Kalkışa hazırlanmalıdır
D -
Durmalı, yolu kontrol edip öyle geçmelidir
23 -
Şekildeki kavşakta ciddi kazalar olduğu bilinmektedir. Bu kazaları en aza indirmek için şekildeki soru işareti(?) yerine hangi trafik işaret levhası konulmalıdır?
 
A -
B -
C -
D -
24 -
Koşulların uygun olması halinde sürücüler kesikli yol çizgisinde ne yapmalıdır?
 
A -
Önlerindeki aracı geçebilirler
B -
İki şeridi birden kullanabilirler
C -
Diğer şeride geçemezler
D -
Sol şeritte sürekli gidebilirler
25 - İki yönlü bir yolun tepe üstü kesimindeki yol çizgileri aşağıdakilerden hangisidir?
 
A -
B -
C -
D -
26 - Aşağıdaki işaretlerden hangisi "taşıt giremez" levhasıdır?
 
A -
B -
C -
D -
27 - Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin ´dur işareti´ talimatıdır?
 
A -
.
B -
.
C -
.
D -
.
28 -
Yukarı taraftaki işaret levhası görülünce ne yapılır?
 
A -
Hız artırılır geçme yasağına uyulur
B -
Hız azaltılır etkili fren yapılır
C -
Hız azaltılır, geçme yasağına uyulur
D -
Hız sabit tutulup öndeki araç geçilmez
29 - Aşağıdaki trafik levhalarından hangisi "karşıdan gelene yol ver" levhasıdır?
 
A -
B -
C -
D -
30 -
Yukarıdaki yol kesimindeki araçlardan hangisi hatalı hareket ediyor?
 
A -
1
B -
2
C -
4
D -
3
 
 Acıbadem Sürücü Kursu © 2011 Tüm Hakları Saklıdır.  Kullanım Koşulları | Gizlilik Politikası