tweeter
Üye Girişi
E-mail Adresi
Şifre

Etkinlikler  |  Kayıp Ehliyet İşlemleri  |  Özel Direksiyon Dersi  |  Gelecek Sınav Tarihi : 13.02.2016  |  Son Başvuru Tarihi : 10.01.2016
Araç Geçme Kuralları
Araçların Işıklandırılması İşaretlenmesi-Çekilmesi
Araçların Tescili-Muayenesi-Sürücü Belgeleri
Boyutlar, Ağırlıklar-Yükleme Kuralları
Çevre-Şehir Bilgisi
Dönüşler ve Manevra Kuralları
Dönüşler Ve Manevra Kuralları
Duraklama ve Park Etme İşaret Levhaları
Durma, Duraklama ve Park Etme Kuralları
Durma-Parketme-İndirme-Bindirme Kuralları
GÜNCELLENMİŞ ALIŞTIRMA SORULARI
Hız Kuralları
Hukuki Sorumluluk ve Sigorta
Karayolunda Araç Kullanılması
Karayolunun Kullanılması Kurallar
Kavşaklarda Geçiş-Geçme Kolaylığı Geçiş Üstünlüğü
Komisyonlar Görev ve Yetkileri
Otoyol-Sürücü ve Yolcular-Araç Sürme Kuralları
Saygısız Araç Kullanma-Ses Cihazları-Okul Taşıtı-Geçitlerden Geçme
Sürücü Davranışlarını Etkileyen Faktörler
Tanımlar
Trafik İşaretleri
Trafik Psikolojisi Nedir?
TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ SEVİYE TESPİT TESTİ
Trafik İşaretleri  
1 - Trafik görevlisinin hangi hareketi trafiği yavaşlatma talimatıdır?
 
A -
B -
C -
D -
2 -
Yukarı taraftaki işaret levhası görülünce ne yapılır?
 
A -
Hız azaltılır etkili fren yapılır
B -
Hız artırılır geçme yasağına uyulur
C -
Hız sabit tutulup öndeki araç geçilmez
D -
Hız azaltılır, geçme yasağına uyulur
3 -
Yukarı taraftaki işaret levhasının anlamı nedir?
 
A -
Taşıt yolu iki taraftan daralmıştır
B -
Taşıt yolu soldan daralmıştır
C -
Tek yönlü yola yaklaşıldığını bildirir
D -
Taşıt yolu sağdan daralmıştır
4 -
Yukarı taraftaki işaret levhası neyi bildirir?
 
A -
Kontrollu kavşağa yaklaşıldığını
B -
Demiryolu geçidine gelindiğini
C -
Kontrolsuz kavşağa yaklaşıldığın
D -
Yolun bittiğini
5 - Aşağıdaki trafik işaretlerinden habgisi "anayol-tali yol kavşağı" değildir?
 
A -
B -
C -
D -
6 - Fasılalı(aralıklı) olarak yanıp sönen kırmızı ışığın anlamı nedir, ne yapmalıdır?
 
A -
Tehlike anlamındadır
B -
Dur Anlamı taşır, durulur kontrol edilip sonra hareket edilmelidir.
C -
Trafik kazası olduğu anlamındadır, durulur
D -
İkaz anlamını taşır, yavaş ve dikkatli geçilmelidir
7 -
Yukarıda görülen Trafik polisinin işaretinin anlamı nedir?
 
A -
Ön ve arkasında kalanlar yol açıktır
B -
Yol her yöne açık
C -
Sağ kol tarafında kalanlara yol açıktır
D -
Yol her yöne kapalı
8 -
Yukarıdaki levha neyi yasaklar?
 
A -
Sağa dönüş yapmayı
B -
Sağa park etmeyi
C -
Sola park etmeyi
D -
Sola dönüş yapmayı
9 -
Aşağıdakilerden hangisi üstte görülen levhanın geçerliliğini ortadan kaldırır?
 
A -
B -
C -
D -
10 - Aşağıdaki trafik levhalarından hangisi "karşıdan gelene yol ver" levhasıdır?
 
A -
B -
C -
D -
11 - Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin ´dur işareti´ talimatıdır?
 
A -
.
B -
.
C -
.
D -
.
12 - İki yönlü bir yolun tepe üstü kesimindeki yol çizgileri aşağıdakilerden hangisidir?
 
A -
B -
C -
D -
13 - Işıklı trafik işaret cihazı ile beraber birde ışıklı ok varsa ok yönüne dönüş ne zaman yapılır?
 
A -
Işıklı ok sarı yandığında
B -
Işıklı ok yeşil yandığında
C -
Işıklı ok kırmızı yandığında
D -
Işıklı ok söndüğünde
14 - Aşağıdaki işaret levhalarından hangisi anayolda bulunmaz?
 
A -
B -
C -
D -
15 -
Yukarı taraftaki işaret levhası görülünce ne yapılır?
 
A -
Hız sabit tutulup öndeki araç geçilmez
B -
Karşıdan gelen araç olup olmadığına bakılır
C -
Hız azaltılır ani fren yapılmaz
D -
Hız azalır, öndeki aracı geçme yasağına uyulur
16 - Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışığın anlamı nedir?
 
A -
Dikkatli geçilir
B -
Yavaşlanır
C -
Durulur
D -
Kalkışa hazırlanmalıdır
17 - Kavşak yakınında kaplama üstüne çizilen yön okları ne bildirir?
 
A -
Kavşak alanına girmenin yasak olduğunu
B -
Dönüş yapıcak sürücü zamanında uygun şeride geçmeli
C -
Kavşaktan geri dönüş yapılmaz
D -
Kavşakta sağa ve sola dönüşün zorunlu olduğunu
18 -
Devamlı olarak çizilmiş yol çizgisi neyi bildirir?
 
A -
Öndeki araçların geçilemeyeceğini
B -
Sağ şeride girilmeyeceğini
C -
Hiçbir sebeple durulmayacağını
D -
Sağ bankette durulmayacağını
19 -
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
 
A -
Bisikletlilere ait bir yolun bulunduğunu
B -
Bisikletlilerin giremeyeceğini
C -
Bisikletlilerin yavaş gitmesi gerektiğini
D -
Bisikletlilerin yaya yolunu kullanabileceklerini
20 - Aşağıdaki işaretlerden hangisi "bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini" bildirir?
 
A -
B -
C -
D -
21 -
Şekildeki kavşakta 1 numaralı araca kırmızı ışık yanarken, 2 numaralı araca yanan ışığın rengi nedir?
 
A -
Kırmızı
B -
Yanıp sönen kırmızı
C -
Sarı
D -
Yeşil
22 - Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışıkta sürücü nasıl davranmalıdır?
 
A -
Yavaşlayıp durmalıdır
B -
Kalkışa hazırlanmalıdır
C -
Durmalı, yolu kontrol edip öyle geçmelidir
D -
Öndeki sürücüyü ikaz etmelidir
23 - Yeşil ışığın anlamı nedir?
 
A -
Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu bildirir
B -
Yolun trafiğe kapalı olduğunu bildirir
C -
Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir
D -
Yolun trafiğe açık olduğunu bildirir
24 -
Yukarıdaki yol kesimindeki araçlardan hangisi hatalı hareket ediyor?
 
A -
4
B -
3
C -
2
D -
1
25 -
Şekildeki karayoluna ne ad verilir?
 
A -
Ana yol
B -
İki yönlü karayolu
C -
Bölünmüş karayolu
D -
Tek yönlü karayolu
26 -
Koşulların uygun olması halinde sürücüler kesikli yol çizgisinde ne yapmalıdır?
 
A -
Önlerindeki aracı geçebilirler
B -
İki şeridi birden kullanabilirler
C -
Sol şeritte sürekli gidebilirler
D -
Diğer şeride geçemezler
27 -
Şekildeki yol çizgileri aşağıdakilerden hangisini bildirmez?
 
A -
Devamlı çizgi tarafındaki aracın kendi şeridinde seyretmesi gerektiğini
B -
Kesik çizgi tarafından aracın geçebileceğini
C -
Kesik çizgi tarafındaki yolun sadece taşıtlarca kullanılacağını
D -
Devamlı çizgi tarafındaki araçların geçiş yapamayacağını
28 -
Şekildeki kavşakta ciddi kazalar olduğu bilinmektedir. Bu kazaları en aza indirmek için şekildeki soru işareti(?) yerine hangi trafik işaret levhası konulmalıdır?
 
A -
B -
C -
D -
29 - Aşağıdaki işaretlerden hangisi "taşıt giremez" levhasıdır?
 
A -
B -
C -
D -
30 -
Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?
 
A -
2 ve 4
B -
3 ve 4
C -
2 ve 3
D -
1 ve 4
 
 Acıbadem Sürücü Kursu © 2011 Tüm Hakları Saklıdır.  Kullanım Koşulları | Gizlilik Politikası