tweeter
Üye Girişi
E-mail Adresi
Şifre

Etkinlikler  |  Kayıp Ehliyet İşlemleri  |  Özel Direksiyon Dersi  |  Gelecek Sınav Tarihi : 13.02.2016  |  Son Başvuru Tarihi : 10.01.2016
Araç Geçme Kuralları
Araçların Işıklandırılması İşaretlenmesi-Çekilmesi
Araçların Tescili-Muayenesi-Sürücü Belgeleri
Boyutlar, Ağırlıklar-Yükleme Kuralları
Çevre-Şehir Bilgisi
Dönüşler ve Manevra Kuralları
Dönüşler Ve Manevra Kuralları
Duraklama ve Park Etme İşaret Levhaları
Durma, Duraklama ve Park Etme Kuralları
Durma-Parketme-İndirme-Bindirme Kuralları
GÜNCELLENMİŞ ALIŞTIRMA SORULARI
Hız Kuralları
Hukuki Sorumluluk ve Sigorta
Karayolunda Araç Kullanılması
Karayolunun Kullanılması Kurallar
Kavşaklarda Geçiş-Geçme Kolaylığı Geçiş Üstünlüğü
Komisyonlar Görev ve Yetkileri
Otoyol-Sürücü ve Yolcular-Araç Sürme Kuralları
Saygısız Araç Kullanma-Ses Cihazları-Okul Taşıtı-Geçitlerden Geçme
Sürücü Davranışlarını Etkileyen Faktörler
Tanımlar
Trafik İşaretleri
Trafik Psikolojisi Nedir?
TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ SEVİYE TESPİT TESTİ
Trafik İşaretleri  
1 -
Yukarı taraftaki işaret levhası görülünce ne yapılır?
 
A -
Hız azaltılır etkili fren yapılır
B -
Hız azaltılır, geçme yasağına uyulur
C -
Hız sabit tutulup öndeki araç geçilmez
D -
Hız artırılır geçme yasağına uyulur
2 -
Koşulların uygun olması halinde sürücüler kesikli yol çizgisinde ne yapmalıdır?
 
A -
Önlerindeki aracı geçebilirler
B -
İki şeridi birden kullanabilirler
C -
Sol şeritte sürekli gidebilirler
D -
Diğer şeride geçemezler
3 -
Şekildeki karayoluna ne ad verilir?
 
A -
Bölünmüş karayolu
B -
Ana yol
C -
Tek yönlü karayolu
D -
İki yönlü karayolu
4 -
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
 
A -
Bisikletlilerin yaya yolunu kullanabileceklerini
B -
Bisikletlilerin yavaş gitmesi gerektiğini
C -
Bisikletlilere ait bir yolun bulunduğunu
D -
Bisikletlilerin giremeyeceğini
5 - Aşağıdaki işaretlerden hangisi "bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini" bildirir?
 
A -
B -
C -
D -
6 - Fasılalı(aralıklı) olarak yanıp sönen kırmızı ışığın anlamı nedir, ne yapmalıdır?
 
A -
İkaz anlamını taşır, yavaş ve dikkatli geçilmelidir
B -
Trafik kazası olduğu anlamındadır, durulur
C -
Dur Anlamı taşır, durulur kontrol edilip sonra hareket edilmelidir.
D -
Tehlike anlamındadır
7 - İki yönlü bir yolun tepe üstü kesimindeki yol çizgileri aşağıdakilerden hangisidir?
 
A -
B -
C -
D -
8 -
Şekildeki kavşakta ciddi kazalar olduğu bilinmektedir. Bu kazaları en aza indirmek için şekildeki soru işareti(?) yerine hangi trafik işaret levhası konulmalıdır?
 
A -
B -
C -
D -
9 -
Devamlı olarak çizilmiş yol çizgisi neyi bildirir?
 
A -
Öndeki araçların geçilemeyeceğini
B -
Sağ şeride girilmeyeceğini
C -
Hiçbir sebeple durulmayacağını
D -
Sağ bankette durulmayacağını
10 - Yeşil ışığın anlamı nedir?
 
A -
Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir
B -
Yolun trafiğe açık olduğunu bildirir
C -
Yolun trafiğe kapalı olduğunu bildirir
D -
Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu bildirir
11 -
Yukarı taraftaki işaret levhası neyi bildirir?
 
A -
Kontrollu kavşağa yaklaşıldığını
B -
Kontrolsuz kavşağa yaklaşıldığın
C -
Demiryolu geçidine gelindiğini
D -
Yolun bittiğini
12 - Aşağıdaki işaretlerden hangisi "taşıt giremez" levhasıdır?
 
A -
B -
C -
D -
13 - Trafik görevlisinin hangi hareketi trafiği yavaşlatma talimatıdır?
 
A -
B -
C -
D -
14 - Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin ´dur işareti´ talimatıdır?
 
A -
.
B -
.
C -
.
D -
.
15 -
Aşağıdakilerden hangisi üstte görülen levhanın geçerliliğini ortadan kaldırır?
 
A -
B -
C -
D -
16 -
Şekildeki yol çizgileri aşağıdakilerden hangisini bildirmez?
 
A -
Devamlı çizgi tarafındaki aracın kendi şeridinde seyretmesi gerektiğini
B -
Devamlı çizgi tarafındaki araçların geçiş yapamayacağını
C -
Kesik çizgi tarafından aracın geçebileceğini
D -
Kesik çizgi tarafındaki yolun sadece taşıtlarca kullanılacağını
17 -
Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?
 
A -
3 ve 4
B -
1 ve 4
C -
2 ve 4
D -
2 ve 3
18 -
Yukarıdaki yol kesimindeki araçlardan hangisi hatalı hareket ediyor?
 
A -
3
B -
4
C -
1
D -
2
19 - Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışıkta sürücü nasıl davranmalıdır?
 
A -
Kalkışa hazırlanmalıdır
B -
Durmalı, yolu kontrol edip öyle geçmelidir
C -
Öndeki sürücüyü ikaz etmelidir
D -
Yavaşlayıp durmalıdır
20 - Aşağıdaki işaret levhalarından hangisi anayolda bulunmaz?
 
A -
B -
C -
D -
21 - Aşağıdaki trafik işaretlerinden habgisi "anayol-tali yol kavşağı" değildir?
 
A -
B -
C -
D -
22 -
Yukarı taraftaki işaret levhası görülünce ne yapılır?
 
A -
Hız azaltılır ani fren yapılmaz
B -
Karşıdan gelen araç olup olmadığına bakılır
C -
Hız azalır, öndeki aracı geçme yasağına uyulur
D -
Hız sabit tutulup öndeki araç geçilmez
23 -
Yukarıda görülen Trafik polisinin işaretinin anlamı nedir?
 
A -
Yol her yöne açık
B -
Yol her yöne kapalı
C -
Sağ kol tarafında kalanlara yol açıktır
D -
Ön ve arkasında kalanlar yol açıktır
24 - Kavşak yakınında kaplama üstüne çizilen yön okları ne bildirir?
 
A -
Kavşakta sağa ve sola dönüşün zorunlu olduğunu
B -
Kavşak alanına girmenin yasak olduğunu
C -
Dönüş yapıcak sürücü zamanında uygun şeride geçmeli
D -
Kavşaktan geri dönüş yapılmaz
25 -
Yukarı taraftaki işaret levhasının anlamı nedir?
 
A -
Taşıt yolu sağdan daralmıştır
B -
Tek yönlü yola yaklaşıldığını bildirir
C -
Taşıt yolu soldan daralmıştır
D -
Taşıt yolu iki taraftan daralmıştır
26 -
Yukarıdaki levha neyi yasaklar?
 
A -
Sağa dönüş yapmayı
B -
Sola park etmeyi
C -
Sola dönüş yapmayı
D -
Sağa park etmeyi
27 - Aşağıdaki trafik levhalarından hangisi "karşıdan gelene yol ver" levhasıdır?
 
A -
B -
C -
D -
28 -
Şekildeki kavşakta 1 numaralı araca kırmızı ışık yanarken, 2 numaralı araca yanan ışığın rengi nedir?
 
A -
Yanıp sönen kırmızı
B -
Sarı
C -
Kırmızı
D -
Yeşil
29 - Işıklı trafik işaret cihazı ile beraber birde ışıklı ok varsa ok yönüne dönüş ne zaman yapılır?
 
A -
Işıklı ok sarı yandığında
B -
Işıklı ok yeşil yandığında
C -
Işıklı ok kırmızı yandığında
D -
Işıklı ok söndüğünde
30 - Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışığın anlamı nedir?
 
A -
Dikkatli geçilir
B -
Kalkışa hazırlanmalıdır
C -
Yavaşlanır
D -
Durulur
 
 Acıbadem Sürücü Kursu © 2011 Tüm Hakları Saklıdır.  Kullanım Koşulları | Gizlilik Politikası