tweeter
Üye Girişi
E-mail Adresi
Şifre

Etkinlikler  |  Kayıp Ehliyet İşlemleri  |  Özel Direksiyon Dersi  |  Gelecek Sınav Tarihi : 13.02.2016  |  Son Başvuru Tarihi : 10.01.2016
Trafik Psikolojisi Nedir?
Sistem Kuramı Çerçevesinde Trafik Ortamı
Sürücülük Nedir
Davranış Psikolojisi
Davranış Nedir
Sürücü Davranışlarını Etkileyen Faktörler
Karayolları Trafik Kanunu
Trafik İle İlgili Kurulllar Kuruluşlar ve Komisyonlar
Trafik, Karayolu ve Araçlarla İlgili Tanımlar
Trafik İşaretleri, Anlamları ve Uyma Mecburiyeti
Karayolu Yapısı ve Trafik İşaretlerinin Korunması
Trafik İşaretleri, Anlamları ve Uyma Mecburiyetleri
Karayolunda Araç Sürme Yasağı
Hız Kuralları
Öndeki Aracı Geçme
Dönüşler Ve Manevra Kuralları
Kavşaklarda Geçiş-Geçme Kolaylığı Geçiş Üstünlüğü
Durma, Duraklama ve Park Etme Kuralları
Araçların Işıklandırılması İşaretlenmesi-Çekilmesi
Boyutlar, Ağırlıklar-Yükleme Kuralları
Otoyol-Sürücü ve Yolcular-Araç Sürme Kuralları
Araçların Tescili-Muayenesi-Sürücü Belgeleri
Trafik Kazaları ve Cezalar
Trafik Suçları ve Karşılığı Cezalar
Hukuki Sorumluluk ve Sigorta
Çevre-Şehir Bilgisi
Saygısız Araç Kullanma-Ses Cihazları-Okul Taşıtı-Geçitlerden Geçme
 
Karayolu Yapısı ve Trafik İşaretlerinin Korunması
Karayolu yapısı üzerine, trafiği güçleştirecek, tehlikeye sokacak veya engel yaratacak, trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek veya güçleştirecek şekilde bir şey koymak, atmak, dökmek, bırakmak ve benzeri hareketlerde bulunmak yasaktır.
 

Karayolu yapısını, trafik işaretlerini karayoluna ait diğer yapı ve güvenlik tesislerini, üzerlerine yazı yazarak, çizerek veya başka şekillerde bozmak, yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak, yasaktır.

Meydana gelen tehlike ve engeller, ilgili kuruluşlar ve zabıtaca ortadan kaldırır, bozukluk ve eksiklikler yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlarca derhal giderilir, zarar karşılıkları ve masrafları sorumlulara ödetilir. Uymayanlara para cezası verilir.

  1- IŞIKLI TRAFİK İŞARETLERİ

a- Kırmızı Işık: Aksini gösteren bir işaret yoksa hiçbir uöne hareket edilmez.
b- Sarı ışık: Uyarı anlamındadır. Kırmızı ışıkla birlikte yanarsa hazırlan yol trafiğe açılmak üzeredir. Yeşil ışıkla birlikte yanarsa yol trafiğe kapanmak üzeredir.
c-Yeşil ışık: Yolun trafiğe açık olduğunu gösterir, aksine bir işaret yoksa durmadan geçilir.
 
Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu bildirir. Kalkış için hazırlanılır.
 
Fasılalı yanıp sönen kırmızı ışık: Dur levhası ile aynı anlamdadır.Kavşak girişinde duruş yapılır ve yolun trafiğe açık olup olmadığını kontrol edildikten sonra dikkatli bir şekilde geçiş işlemi yapılır.
 
e-Fasılalı yanıp sönen sarı ışık: Uyarı anlamındadır. Bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesini bildirir. Yol ver işaret levhası ile aynı anlamdadır.
 
f-Işıklı oklar : Dönüşleri düzenler. Ok yönünde dönüş yapacak sürücüler, ışıklı okun yeşil yanmasını beklemek zorundadırlar. Işıklı okun kırmızı yanmasında ok istikametine gidecek sürücüler beklemek zorundadırlar.
Yaya figürlü kırmızı ışıkta  Yaya geçidinin yayalara kapalı olduğunu ,Yeşil figürlü ışıkta da yaya geçidinin yayalara açık olduğunu gösterir
 
 
Sesli ve yazılı uyarı sisteminde ,araç trafiğine göre yayaların hareketlerini düzenleyen sistemdir. Yayalara hitap eder.
 
2- TRAFİK GÖREVLİSİNİN İŞARETLERİ
a ) Yolun trafiğe açık/ kapalı olması hali : Trafik görevlisinin kolları yanlarda ise ön ve arka cephesinde kalan yollar trafiğe kapalı sağ veya sol istikametinde kalan yollar ise trafiğe açıktır. Sağ veya sol koldan birini veya ikisini yere paralel olarak açtığında kollar doğrultusundaki araçlara geç , ön ve arka doğrultusundaki araçlara dur demektir. Sürücüler trafik görevlisini önden veya arkadan görüyorsa durmalı omuz istikametinden görüyorlarsa geçmelidirler.  
          
b )Trafiğin bütün istikametlere kapanması hali: Trafik görevlisinin sağ veya sol kollarından biri yukarıda,diğeri aşağı pozisyonda ise bu durumda yol bütün yönlere kapalı olup, sürücüler için daha önce kendisine açık olan yolun kapanacağını , kapalı olan yolun ise açılacağını bildirir. (Trafik polisinin yön değiştireceği anlaşılır.)
                 
                             SOL KOL                                                     SAĞ KOL  
c ) Trafiği hızlandırma işareti: Trafik görevlisi ,hızlandırmak istediği yöne sol veya sağ yanı dönük olarak durur , o istikamette bulunan kolunu yere paralel olacak şekilde ve dirsekten kırarak, eline kadar olan kısmı yukarıya kaldırıp,tekrar yere paralel hale getiriyorsa bu işaretin seri yapılması o yönde akan trafiğin hızlanması talimatını içerir.
            
                               SOL KOL                                              SAĞ KOL 
d ) Trafiği yavaşlatma işareti: Trafik görevlisi, yavaşlatmak istediği yöne dönük durumdadır, sağ veya sol kolunu trafiğin akış istikametine göre omuzdan yere paralel oluncaya kadar kaldırıp, 45 derece ile 90 derece arasında yavaş yavaş sallar. Bu işaretin seri yapılması o yönde akan trafiğin yavaşlaması talimatını içerir.
                                 
e ) Yön tayini hareketi: Trafik görevlisinin sağ veya sol kolu dirsekten kırılmış vaziyette ve diğer kolu dik olarak yönlendirilmek istenen tarafı gösterir.Bu pozisyonda sürücüler kol istikametine göre hareket etmelidir.
            
                              SOL KOL                                          SAĞ KOL
f ) Gece trafiği yönetme hareketleri: Trafik görevlisi gece ışıklı işaret çubuğu kullanarak trafiği yönetme hareketlerini trafiğin pozisyonuna ve işaret verilecek akımın yönüne göre sağ veya sol kol ile yapar.

1- ) İşaret çubuğu ile DÖNÜŞ işareti verme : Trafik görevlisi vücudunu hareket edecek trafiğe dik konumda tutar. Sağa dönecek trafik için çubuk sol koldadır ve işaret soldan sağa doğru verilir. Sürücüler çubuğun gösterdiği istikamete doğru hareket etmelidirler.
                                              
2- ) İşaret çubuğu ile GEÇ işareti verme : Trafik görevlisi vücudunu hareket edecek trafiğe dik konumda tutar.İşaret verilecek olan trafiğe o yöndeki kol dirseğe kadar yere paralel kaldırır ve dirsekten itibaren ucu baş hizasından geçecek şekilde yay çizer Normal geç işaretini kolu ile yapar.Sürücü geçme işlemine devam eder. 
                                                                                      
3- ) İşaret çubuğu ile DUR işareti verme : Trafik görevlisi vücudunu, durdurulacak trafiğe dik konumda tutar ve yolun kenarına yakın bir yerdedir. Çubuk sağ elinde ve dirsek kırık bir şekilde öndedir.Çubuğu yere dikey bir konumda ve 45 derecelik bir yay içerisinde vücudun sağından soluna doğru hareket ettiriyorsa ,sürücüler durmalıdır.
                                                   
Not:Görevli kişilerin ,kısa sesli tek veya fasılalı düdük sesi uyarma, uzun sesli tek veya fasılalı düdük sesi dur demektir.
3- TRAFİK İŞARET LEVHALARI
Trafik işaretlerinin amacı , karayolundan yararlananlara yol, trafik durumu ve ve yakın çevresi ile ilgili gerekli bilgileri vermek, yasaklama ve kısıtlamaları bildirmektir.Güvenli ve düzenli trafik ortamı sağlamak amacı ve karayollarında yapılacak işaretlemenin standartları İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Karayolları Genel Müdürlüğü’nce tespit edilmiş olup, uygulanan işaret levhaları 5 ana gruba ayrılmıştır.
İŞARET LEVHALARI 
1 ) Tehlike uyarı işaretleri: Tehlikeli olabilecek kesimlere yaklaşıldığını hızın azaltılması ve önde giden taşıtın geçilmemesinin gerektiğini bildiren levhalardır.
2 ) Trafik Tanzim Grubu işaretleri: Karayolundan yararlananlara, trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak için uymaları gerekli olan yasaklama, kısıtlama ve zorunlulukları bildirir.
3 ) Trafik Bilgi İşaretleri: Yoldan yararlananlara yol ve yakın çevresi ile yol kenarında bulunan yerleşim yerleri ve çeşitli hizmet birimleri hakkında bilgi veren levhalardır.
4 ) Duraklama ve Park işaretleri  Araçların durma ve park etme durumlarında, trafik akışını ve güvenliğini düzenleyen işaret levhalarıdır.
5 ) Otoyol İşaretleri: Otoyollarda trafik akışını ve düzenini bildiren çok miktarda işaret levhalarıdır.Yeşil renktedir.
 Acıbadem Sürücü Kursu © 2011 Tüm Hakları Saklıdır.  Kullanım Koşulları | Gizlilik Politikası