tweeter
Üye Girişi
E-mail Adresi
Şifre

Etkinlikler  |  Kayıp Ehliyet İşlemleri  |  Özel Direksiyon Dersi  |  Gelecek Sınav Tarihi : 13.02.2016  |  Son Başvuru Tarihi : 10.01.2016
Trafik Psikolojisi Nedir?
Sistem Kuramı Çerçevesinde Trafik Ortamı
Sürücülük Nedir
Davranış Psikolojisi
Davranış Nedir
Sürücü Davranışlarını Etkileyen Faktörler
Karayolları Trafik Kanunu
Trafik İle İlgili Kurulllar Kuruluşlar ve Komisyonlar
Trafik, Karayolu ve Araçlarla İlgili Tanımlar
Trafik İşaretleri, Anlamları ve Uyma Mecburiyeti
Karayolu Yapısı ve Trafik İşaretlerinin Korunması
Trafik İşaretleri, Anlamları ve Uyma Mecburiyetleri
Karayolunda Araç Sürme Yasağı
Hız Kuralları
Öndeki Aracı Geçme
Dönüşler Ve Manevra Kuralları
Kavşaklarda Geçiş-Geçme Kolaylığı Geçiş Üstünlüğü
Durma, Duraklama ve Park Etme Kuralları
Araçların Işıklandırılması İşaretlenmesi-Çekilmesi
Boyutlar, Ağırlıklar-Yükleme Kuralları
Otoyol-Sürücü ve Yolcular-Araç Sürme Kuralları
Araçların Tescili-Muayenesi-Sürücü Belgeleri
Trafik Kazaları ve Cezalar
Trafik Suçları ve Karşılığı Cezalar
Hukuki Sorumluluk ve Sigorta
Çevre-Şehir Bilgisi
Saygısız Araç Kullanma-Ses Cihazları-Okul Taşıtı-Geçitlerden Geçme
 
Trafik İşaretleri, Anlamları ve Uyma Mecburiyeti

 TRAFİK TANZİM GRUBU İŞARET LEVHALARI 

Dur
Tali yoldan anayol kavşağına gelindiğini bildirir. Kavşak girişinde durulur. Anayoldan gelen araçlar varsa ilk geçiş hakkı onlara verildikten sonra, harekete geçilerek kavşağa girilir.
 

Yol Ver
Kavşağa tali yoldan gelindiğini bildirir. Anayoldan gelen araç varsa ilk geçiş hakkı verilir sonra kavşağa girilir.
 

Karşıdan Gelene Yol Ver
İki yönlü taşıt yolunun daimi veya arıza nedeniyle (köprü, menfez geçit, kayma, çökme gibi) iki aracın emniyetle geçemeyeceği şekilde dar olduğu yerlerde, karşı yönden gelen araca geçiş sağlanması gerektiğini bildirir. Karşı yönden gelen araç dar kesimi geçtikten sonra yola devam edilir.
 

Taşıt Trafiğine Kapalı Yol
Yolun her iki yöndeki taşıt trafiğine kapalı olduğunu bildirir.
 

Taşıt Giremez
Her türlü motorlu ve motorsuz taşıtların iş makinelerin yola bu yönden girmeleri yasaktır.(sakat arabaları, çocuk arabaları, el arabaları, binek ve yük hayvanları hariç).
 

Motosiklet Hariç Motorlu Taşıt Trafiğine Kapalı Yol
Motorlu taşıtların bu yola girmelerinin yasak olduğunu bildirir. Motosiklet hariç.
 
Motosiklet Giremez
Motosikletlerin bu yola girmelerinin yasak olduğunu belirtir.                   
 
Bisiklet Giremez
Bisikletlerin bu yola girmelerinin yasak olduğunu belirtir.                                      
 
Mopet Giremez
Mopetlerin bu yola girmelerinin yasak olduğunu belirtir.                                        
 
Kamyon Giremez
Kamyon bu yola girmelerinin yasak olduğunu belirtir.                                        
 
Otobüs Giremez
Otobüslerin bu yola girmelerinin yasak olduğunu belirtir.                                        
 
Treyler Giremez
Treylerin bu yola girmelerinin yasak olduğunu belirtir.                                       
 
At arabaları Giremez
At arabalarının bu yola girmelerinin yasak olduğunu belirtir.                          
 
Yaya Giremez
Yayaların bu yola girmelerinin yasak olduğunu belirtir.                                     
 
El arabası Giremez
El arabalarının bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir.                                                    
 
Tarım Traktörü Giremez
Tarım traktörlerinin bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir.                                                  
 
Motorlu Taşıt Giremez
Motorlu taşıtların tümünün bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir.                                                  
 
Tehlikeli Madde Taşıyan Taşıt Giremez
Tehlikeli madde taşıyan taşıtların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir.                                                  
 
Belirtilen Miktardan Fazla Patlayıcı Madde Taşıyan Taşıt Giremez
Bu levhanın altında belirtilen panel levhada belirtilen miktardan fazla patlayıcı madde taşıyan taşıtların bu yola girmelerinin yasaktır.                                                 
 
Belirtilen Miktardan Fazla Su Kirletici Madde Taşıyan Taşıt Giremez
Bu levhanın altında belirtilen panel levhada belirtilen miktardan fazla su kirletici madde taşıyan taşıtların bu yola girmelerinin yasaktır.                                                 
Genişliği  ... Metreden Fazla Olan Taşıt Giremez
Genişliği levhada belirtilen ölçüden fazla olan araçların bu yola girmeleri yasaktır                                                 
Yüksekliği  ... Metreden Fazla Olan Taşıt Giremez
Yüksekliği levhada belirtilen ölçüden fazla olan araçların bu yola girmeleri yasaktır                                                 
Uzunluğu  ... Metreden Fazla Olan Taşıt Giremez
Uzunluğu levhada belirtilen ölçüden fazla olan araçların bu yola girmeleri yasaktır                                                 
 
Dingil Başına ... Tondan Fazla Yük Düşen Taşıt Giremez
Dingil ağırlığı levhada belirtilen miktardan fazla olan araçların bu yola girmeleri yasaktır. 
 
Yüklü Ağırlığı  ... Tondan Fazla Yük Düşen Taşıt Giremez
Yüklü ağırlığı levhada belirtilen miktardan fazla olan araçların bu yola girmeleri yasaktır. 
 
Öndeki Taşıt ... Metreden Daha Yakın Takip Edilmez
Araçlar arasındaki takip mesafesini en az levhada belirtilen aralıkta olması gerektiğini bildirir. 
Sesli İkaz Cihazlarının Kullanılması Yasaktır
Tehlikeli durumlar hariç, sesli uyarı cihazlarının kullanılmasının yasaklanmış olduğunu belirtir. 
 
Sağa Dönülmez
Yaklaşmakta olan kavşaktan sağa dönüşün yasak olduğunu bildirir.               
  
Sola Dönülmez
Yaklaşmakta olan kavşaktan sola dönüşün yasak olduğunu bildirir.               
    
"U"  Dönüşü Yapılmaz
Yaklaşmakta olan kavşaktan geriye dönüşünyasak olduğunu bildirir.               
    
Azami Hız Sınırlaması
Levhada belirtilen hız limitlerinin aşılmasının yasak olduğunu bildirir.                
    
Hız Sınırlaması Sonu
Daha önce getirilen hız sınırlaması sona erdiğini, araç cinslerine göre getirilen azami hız ile gidilebilecğini belirtir.                 
Kamyonlar için Öndeki Taşıtı Geçmek Yasaktır
Kamyonlar için geçme yasağının sona erdiği işaretle bildirilene kadar kamyonların, öndeki giden araçları geçmelerinin yasak olduğunu bildirir.               
 
Kamyonlar için Geçme Yasağı  Sonu
Daha önce bildirilen kamyonlar için geçme yasağının sona erdiğini, komyon sürücüleri kurallara uyarak öndeki aracı geçebilir.           
 
Öndeki Taşıtı Geçmek Yasaktır
Bu yönde giden tüm araçların, geçme yasağının sona erdiğini bildiren levhaya kadar önlerindeki araçları geçmeleri yasaktır.          
   
Geçme Yasığının Sonu
Daha önce İşaretle belirtilmiş olan geçme yasağının sona erdiğini, sürücülerin kurallara uygun olarak geçiş yapabileceklerini belirtir.       
 
Gümrük - Durmadan Geçmek Yasaktır
Gümrük kontrolü için araç sürücülerinin durmak zorunda olduklarını bildirir.     
 
Gümrük - Durmadan Geçmek Yasaktır
Gümrük kontrolü için araç sürücülerinin durmak zorunda olduklarını bildirir.     
 
Bütün Yasaklama ve Kısıtlamaların Sonu
Daha önce işaretle bildirilen tüm yasaklama ve kısıtlamalarının sona erdğini bildirir.    
    
Mecburi Yön Levhaları     
   
Levhada belirtilen yönde gidilmesinin zorunlu olduğunu bildirir.
 
                          
Sağa mecburi yön    Sola mecburi yön      İleri mecburi yön         Sağa ve sola
                                                                                                       mecburi yön
   
                            
  İleri ve sağa               İleri ve sola            ileriden sağa                İleriden sola
  mecburi yön              mecburi yön            mecburi yön                 mecburi yön
 
           
Sağdan gidiniz        Soldan gidiniz      Her iki yandan gidebilirsiniz
Ada Etrafında Dönünüz
Dönel kavşaktaki dönüş yönü ile işaretle aksi belirtilmedikçe dönel kavşağa yaklaşan araçların, kavşak içindeki araçlara ilk geçiş hakkını vermesi gerektiğini belirtir.  
 
Mecburi Bisiklet Yolu
Yolun bu bölümünün sadece bisikletlere ayrılmış olduğunu diğer araçların bu kısma girmelerinin yasak olduğunu belirtir.
   
Mecburi Bisiklet Yolu Sonu
Bisiklet yolunun sona erdiğini belirtir.                                                             
   
Mecburi Yaya Yolu
Yolun bu bölümünün yalnız yayalara ayrılmış olduğunu ve araçların buraya girmelerinin yasak olduğunu bildirir.                                                              
  
Mecburi Yaya Yolu Sonu
Yaya yolunun sona erdiğini bildirir.                                                              
 
Mecburi Atlı Yolu
Yolun bu bölümünün yalnız atlılara ayrılmış olduğunu yayaların ve araçların buraya girmelerinin yasak olduğunu bildirir.                                                             
  
Mecburi Atlı Yolu Sonu
Atlı yolunun sona erdiğini bildirir.                                                             
 
Mecburi Asgari Hız
Otoyolda araçların levhada belirtilen hız limitinin altında hızla araç sürmeleri yasaktır.                                                           
  
Mecburi Asgari Hız
Daha önce işaretle bildirilen mecburi asgari hız sınırlamasının sona erdiğini belirtir                                                          
Zincir Takmak Mecburidir
Araçların motordan güç aldığı en az iki tekerleğe patinaj zinciri takılmasının zorunlu olduğunu bildirir. (Karlı ve buzlu havalarda)                                                       
Zincir Takmak Mecburiyeti Sonu
Araçların motordan güç aldığı en az iki tekerleğe patinaj zinciri takılmasının zorunlu olduğunu bildirir. (Karlı ve buzlu havalarda)                                                       
   
Tehlikeli Madde Taşıyan Araçların İzleyecekleri Mecburi Yön
 
                                                
Tehlikeli madde taşıyan araçların levhalarda gösterilen yönde gitmelerinin zorunlu olduğunu gösterir.
DURAKLAMA VE PARK ETME İŞARET LEVHALARI
 
 
Park Etmek Yasaktır
Levhanın  bulunduğu karayolunda park etmenin yasaklanmış olduğunu ve sadece yolu indirme, yük alma ve boşaltma için en fazla 5 dakika duraklamanın yapılabileceğini belirtir.        
 
Park etme yasağı levhasını altında ilave bir panelle yasaklama mesafesi ve süresi belirtilmiş ise uyulur.Belirtilmemiş ise bir sonraki kavşağa kadar park etmenin yasak olduğunu anlamını taşır.   

Ek panel levhaları: Park etme yasağı levhasını altında ilave bir panale yasaklama mesafesi ve süresi belirtilmiş ise uyulur. Belirtilmemiş ise bir sonraki kavşağa kadar park etmenin yasak olduğu anlamını taşır.                                          
Duraklama ve park Etmek Yasaktır
Trafik zorunlulukları dışında araçların durdurulamayacağı belirtir. Levhanın altında panel levha ile belirtilen mesafe, süre ve araç cinsleri ile ilgili kurallara dikkat edilmelidir.                                                   
Park Yerlerinin İşaretlenmesi
Bu işaret levhalarının bulunduğu yerde park yapılabileceğini ve park etmenin şeklini gösterir. Kaldırım üzerine kaldırıma kısmen gelecek şekilde park yapılmasına izin verilmiş ise belirtilen şekle uyulur.              
           
Par etmenin uygun ve serbest olduğu ya  da yasaklandığı yerlerde hangi saatler arasında olduğu, süresi veya araç cinsi belirtilmişse bunlarada uyulmalıdır.                           
 
BİLGİ İŞARET LEVHALARI
 
Yaya Geçidi
Yaya geçidine gelindiğini bildirir. Karşıdan karşıya geçmekte olan veya geçmek üzere bekleyen yayalara ilk geçiş hakkı verir.
 
Okul Geçidi
Okul geçidine gelindiğini bildirir.Karşıdan karşıya geçmekte olan veya geçmek üzere bekleyen öğrencilere ilk geçiş hakkı verilir.
Hastane
Hastaneye yaklaşıldığını bildirir. Giriş-çıkış kapılarına iki yönden 5 metre mesafe içinde park etmek yasaktır.
  
İleri Çıkmaz Yol
Yolun ileride çıkmaz olduğunu bildirir.                                                       
 
Motorlu Taşıt Yolu Başlangıcı
Motorlu taşıt yolu başlangıcımı bildirir.                                                      
Motorlu Taşıt Yolu Sonu
Motorlu taşıt yolunun sona erdiğini bildirir.                                                       
Tek Yönlü Yön Levhası
Yolun tek yönlü olduğunu bildirir.                                                     
Durak
Kamu hizmeti yapan toplu yolcu taşıtların durak yerlerini gösterir. Diğer araçların levhaya iki yönden 15 metre mesafe içinde park yapmaları yasaktır.                             
İlk Yardım
Karayolu kenarında ilk yardım istasyonu olduğunu belirtir.                             
                       
     Karayolu Kenarlarında Bulunan Diğer
Bilgi İşaret Levhaları:
                
  Tamirhane           Akaryakıt              Otel veya              Lokanta               Çayhane
                              İstasyonu                 Motel                                              Kafeterya
 
                
     Çeşme              Kamp Yeri        Çadırlı ve      Karavanlı            Yürüyüş
                                                      Karavanlı       Kamp Yeri          Başlangıcı
                                                      Kamp yeri
 
 
Önceliği Olan Yön
İki aracın yan yana geçemeyeceği kadar dar olan yol kesimlerinde bu yönden gelen araçların daralan  kesimden öncelik geçme yapma hakkına sahip olduğunu bildirir    
           
İki Yönlü Yol
Bu işaretin bulunduğu yerden itibaren iki yönlü trafiğin işlediğini bildirir.  
Anayol
Bu işaretin bulunduğu yolu anayol olduğunu ve bu yoldaki araçların ilk geçiş hakkına sahip olduklarını bildirir.
           
Ana Yol Bitimi
Bu işaretin bulunduğu yoldan itibaren anayol özelliği bildiğini bildirir.  

Elektronik Denetleme Sistemi: trafik akışı kontrolünün sağlanması ve amacı ile kent trafiğinde kural ihlali yapan araçların tespiti için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdürlüğü tarafından faaliyette geçirilen bir uygulamadır.
Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi; kavşaklarda kırmızı ışık ihlali yapan araç sürücüsü hakkında yasal cezai işlem yapılmaktadır
    Karayolu Kenarlarında Bulunan Diğer
Bilgi İşaret Levhaları
        
  Yüzme yeri      Yüzülmez         Jandarma     Bölünmüş Yol     Radyo
                                                                             Öncesi
                                                                        Yön Levhası
      
                    Giriş Olmayan Yol Kavşağı
İlerideki Kavşaktan Sola Dönüş Yasağını Gösterir
Bİr sonraki kavşaktan sola dönülmeyeceğini, sola gitmek isteyen sürücülerin levhada gösterildiği şekilde ilk kavşaktan sağa dönüş yapmaları gerektiğini belirtir.
Kavşak Öncesi Şerit Seçim Levhası
Kavşağa yaklaşan sürücülerin zamanında uygun şeride geçmelerini bildirir.
Türkiye Hız Sınırları
Bu işaret levhası, sınır kapılarımızdan, limanlar veya hava alanlarından yurdumuza giriş yapanlara Türkiye´ de uygulanmakta olan hız sınırlarını bildirir.
Kavşak Öncesi Yön Levhası
Kavşağa yaklaşan sürücülerin gitmek istedikleri yönü seçmelerine yardımcı olmak için kavşak öncesinde yolun sağında kullanılır.
Türkiye Devlet Sınırı Levhası
Türkiye sınır kapısına gelindiğini bildirir.                                                    
Kaplama Üstü Yön Levhası
Kavşak ya da köprülü kavşak yaklaşımında kullanılır.                                                   
Uzaklık Levhaları
Kavşak veya yerleşim yerinden çıkan sürücülere en yakın yerleşim yeri ya da ana ulaşım merkezinin uzaklığı ve yol numaralarını gösterir.
İl Sınırı Levhaları
Levhada belirtilen il sınırına gelindiğini belirtir.                             
Meskun Mahal (Yerleşim Birimi) Levhaları
                            
             İl Merkezi                                   İlçe Merkezi              Köy, Belde, Bucak merkezi
Karayolu üzerinde bulunan il, ilçe, kasaba, köy gibi yerleşim yerini ve hız limitlerini bildirir.
 
Meskun Mahal (Yerleşim Birimi) Sonu Levhaları
 
Yerleşim biriminden çıkıldığını bildirir.
 
Kavşak İçi Yön Levhaları
         
Levhada yazılı olan yere gidebilmek için ok istikametinde gidilmesi gerektiğini bildirir
 
Coğrafi Bölge Yön Levhaları:Yol kenarında göl, nehir, dağ gibi konularda bilgi verir.
  
Şerit Düzenleme Levhaları
 
      
Bu işaret levhaları ilave şeritlerin (tırmanma şeritlerinin) başlangıç ve bitimlerinibildirir. Levha üzerindeki küçük boyutlu işaret levhalarının verdiği uyarılara dikkat edilir.   
 
Şerit Kullanma Levhaları
          
Karayolu kenarında            Tırmanma şeritli         Kaplama üstüne
    konulan şerit                    karayolu kesimi            konulan şerit
  kullanım levhası                                                      kullanım levhası
 
Bu işaret levhalarında figürleri gösterilen araçların o şeridi izlemelerini, noktalı olarak gösterilen şeridin ise geçme şeridi olarak kullanılması gerektiğini bildirir. 
   
           OTOYOL İŞARETLERİ
Otoyollarda trafik akışını ve düzenini bildiren çok miktarda işaret levhaları bulanmaktadır. Bunlardan sıkça kullanılan bazı işaret levhaları aşağıdadır.
 
Otoyol Başlangıcı
Otoyolda girilmekte olduğunu bildirir.                         
= Eski işaret                           
Otoyol Sonu
Otoyolun sona erdiğini bildirir.                                                             
= Eski işaret 
Refüj Ortasında Yol Levhası
Otoyoldan ayrılma noktasına olan mesafeyi bildirir.                                        
Kaplama Üstü Yön Levhası
Otoyoldan ayrılma noktasına yaklaşmakta olduğunuzu ve levhada yazılı olan yola gidecekse zamanında uygun şeride geçilmesi gerekir.


Hızlı Geçiş Sistemi (HGS): Karayolu giriş ve çıkışlarına yaklaşan ve HGS sistemini kullanacak sürücülerin seçmesi gerekli olan gişe ve turnikelerini bildirir.

Otomatik Geçiş Sistemi (OGS): Otoyol giriş ve çıkışlarına yaklaşan ve OGS sistemini kullanacak sürücülerin seçmesi gerekli gişe turnikelerini bildirir. 
  
Otoyol Çıkış Yaklaşım Levhaları
Levhada gösterilen mesafe kadar sonra otoyoldan çıkılacağını bildirirler.
  
Otoyol Şerit Düzenleme Levhası
Zorunlu nedenlerle iki yönü trafiğe açılan otoyolda gidiş ve gelişe ayrılan şeritleri gösterir.Sürücüler gidiş yönü ve araç cinsine uygun şerit kullanmalıdır.
 
Otoyol Bant Değiştirme Levhası
Otoyolun gidişe ayrılmış kısmının ileride trafiğe kapatılmış olduğundan, gelişe ayrılmış kısmın kullanılması gerektiğini belirtie. İşaretlerle belirtilen diğer kurallara uyulur.
   Eski İşaret
Otoyol Yasakları
Lastik tekerlekli traktörlerin, bisikletlerin, yaya ve motorsuz taşıtların otoyola girmelerinin yasak olduğunu bildirir.
Otoyol Yaklaşımı Levhası
Gidilmekte olan karayolunda belirtilen metre sonra otoyola geçilebileceğini bildirir.
Otoyol Şerit Kapatma Levhası
Zorunlu nedenlerle trafiğe kapatılan şeride girilmemesini, açık olan şeritlerin kullanılmasını bildirir.
YOL ÇİZGİLERİ
Kesik kesik yol çizgisi
Trafik kurallarına uyulması şartıyla sürücüler öndeki araç geçilebilir, şerit değiştirilebilir. 
Devamlı yol çizgisi
Bu çizgi boyunca hiçbir sebepla öndeki araç geçilmez, şerit değiştirilmez
Kesik ve devamlı yol çizgisi
Sadece bir yönde geçme yasağı getirilmiştir, araca yakın olan çizginin anlamına göre hareket edilir.
Yan yana iki  devamlı yol çizgisi
Bu çizgi taşıt yolunu bölünmüş yol durumuna getirmiştir, ayırıcı(refüj) anlamındadır.Hiç bir sebeple çizgilerin soluna karşı yönden gelen araçlar bölümüne geçilmez 
Yaya geçidi çizgileri
Yayaların taşıt yolundan karşıdan karşıya güvenli geçmelerini sağlamak için çizilmiş çizgilerdir.
Park yeri çizgileri
Par yeri olarak araçların düzenli bir şekilde duracakları yerleri belirlemek amacıyla park yerlerine çizilen çizgilerdir.
Park yasağı çizgileri
Park etmenin araçlara yasaklandığı yerlerde bordür taşlarına veya kaplama bitimine yakın çizilen çizgilerdir.
Yazı ve işaretler
Sürücülerin gidiş yönlerine göre yapmak zorunda oldukları hareketleri göstermek maksadıyla taşıt yolu üzerine yazılan yazılar, rakamlar ve işaretlerdir. Sürücüler bu yazı ve işaretlerin ifade ettiği anlamlara göre hareket etmek zorundadırlar.
Bunlar yol ayrım çizgileri, yönlendirme ve şerit seçim okları, yavaşlama uyarı çizgileri ve park çizgileridir. Gerekli hallere, yapım, bakım ve onarım yapılan yerlerde yol çizgileri sarı renkte, olup mutlaka uyulması gereklidir. Ayrıca sarı renkli bant, reflektif büton gibi işaretleme elamanları da kullanılır.
Diğer işaretleme elemanları: Trafik güvenliğini sağlamak için taşıt yolu üzerine, kenarına uygulanmış olan tesisat ve materyallerdir.
1- Karayolu kenar taşları,
2- Kar direkleri,
3- Yer butonları,
4- Oto korkuluklar
5- Bordür taşlar,
 Acıbadem Sürücü Kursu © 2011 Tüm Hakları Saklıdır.  Kullanım Koşulları | Gizlilik Politikası