tweeter
Üye Girişi
E-mail Adresi
Şifre

Etkinlikler  |  Kayıp Ehliyet İşlemleri  |  Özel Direksiyon Dersi  |  Gelecek Sınav Tarihi : 13.02.2016  |  Son Başvuru Tarihi : 10.01.2016
Trafik Psikolojisi Nedir?
Sistem Kuramı Çerçevesinde Trafik Ortamı
Sürücülük Nedir
Davranış Psikolojisi
Davranış Nedir
Sürücü Davranışlarını Etkileyen Faktörler
Karayolları Trafik Kanunu
Trafik İle İlgili Kurulllar Kuruluşlar ve Komisyonlar
Trafik, Karayolu ve Araçlarla İlgili Tanımlar
Trafik İşaretleri, Anlamları ve Uyma Mecburiyeti
Karayolu Yapısı ve Trafik İşaretlerinin Korunması
Trafik İşaretleri, Anlamları ve Uyma Mecburiyetleri
Karayolunda Araç Sürme Yasağı
Hız Kuralları
Öndeki Aracı Geçme
Dönüşler Ve Manevra Kuralları
Kavşaklarda Geçiş-Geçme Kolaylığı Geçiş Üstünlüğü
Durma, Duraklama ve Park Etme Kuralları
Araçların Işıklandırılması İşaretlenmesi-Çekilmesi
Boyutlar, Ağırlıklar-Yükleme Kuralları
Otoyol-Sürücü ve Yolcular-Araç Sürme Kuralları
Araçların Tescili-Muayenesi-Sürücü Belgeleri
Trafik Kazaları ve Cezalar
Trafik Suçları ve Karşılığı Cezalar
Hukuki Sorumluluk ve Sigorta
Çevre-Şehir Bilgisi
Saygısız Araç Kullanma-Ses Cihazları-Okul Taşıtı-Geçitlerden Geçme
 
Hız Kuralları
HIZ KURALLARI
Sürücüler Hızlarını;
- Yol durumuna göre
- Kullandıkları aracın cinsine göre
- Yük durumuna göre
- Hava ve görüş durumuna göre
- Yoldaki trafiğin durumuna göre
- Trafik işaretlerinde belirtilen şartlara göre
ayarlamak zorundadırlar.
HIZ SINIRLARI
Motorlu araçların, karayollarında sürülmesine izin verilen en yüksek hıza azami hız, sürülmesine izin verilen en düşek hıza da asgari hız denir.
 
Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri içinde, yerleşim yeri dışında (şehirler arası bölünmüş karayollarında ve bölünmüş yollarda) ve Otoyollarda römorksuz araçlar için saatteki azami hız sınırı aşağıdaki gibidir

Araç Cinsleri

Şehir İçi

Şehir Dışı 

Otoyol

Otomobil

50

90

120

Otobüs

50

80

100

Minübüs, Kamyonet, Kamyon

50

80

90

Arazi Taşıtı Ve Motosikletler

50

70

80

Bisiklet ve Motorlu Bisiklet

30

45

Çıkamaz

İş Makinaları, L.T. Traktör,
Çeken ve Çekilen Araçlar

20

20

Çıkamaz

Servis Freni Bozuk Araçları
Çeken Araçlarda

15

15

Çekemez

 Tehlikeli madde taşımaya mahsus olup, boş olarak trafiğe çıkan araçlar, kendi sınıflarına giren araçlara ait hızla araçlarını sürebilirler. Servis (Ayak) freni bozuk araçları çeken araçlar saatte 15 km´ den fazla hızla sürülmezler. Fren arazılı dışında arazılı araçları çeken araçlar ise saatte 20 km 2 den fazla hızla araç süremezler.
 
 Zorunlu haller dışında şehirler arası karayolunu kullanan motorlu araçlarda, aracın cinsi fark etmeksizin asgari hız sınırı 15 km./saat otoyollarda ise 40 km./ saat dir.
 
 Lastik tekerlekli traktör hariç ,römork takmış römorklu ve yarı römorklu araçlarda en fazla hız sınırı aynı cins römorksuz araçlara göre 10 km.daha düşüktür.
 
 İç işleri bakanlığı ,bayındırlık ve iskan bakanlığı’nın uygun  görüşünü alarak otoyollarda ,otomobiller için yol standartlarını dikkate alarak hız sınırlarını 20 km. daha artırmaya yetkilidir.

 

 Hız sınırlarını ölçen cihazların yerini tespit eden veya ölçen cihazları bulunduranlar hakkında hafif para cezası ile birlikte 4 aydan 6 aya kadar hafif hapis, imal ve ithal edenlere hafif para cezası  ve 6 aydan 8 aya kadar hafif hapis cezası verilir.

 

 Hız kurallarını ihlalden ceza yazılan sürücülerden, o tarihten geriye doğru bir yıl içerisinde aynı kuralı 5 defa ihlal ettiği tespit edilen sürücülerin ,sürücü belgeleribir yıl süreyle geri alınır.
 
Hız sınırlarını % 10´dan %30´a (otuz dahil) kadar aşmak (10 ceza puan)
Hız sınırlarını % 30´dan fazla aşmak (15 ceza puan)
Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içerisinde aynı kuralı (hız sınırlarını yüzde otuz aşmak) beş defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri bir yıl süreyle geri alınır.
 
Bir yılın sonunda psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanın muayenesinden geçirilerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığı anlaşılanların sürücü belgesine el koyan Trafik biriminden veya en yakın Trafik denetleme Şube mdrl. dilekçe ile başvurması halinde geri alınır.
 
Hız azaltılması gereken yerler:
                      
  Kavşaklara yaklaşırken                                 Dönemeçlere girerken                                  
 
                                    
Dönemeçli yollarda giderken                         Tepe üstlerine yaklaşırken                    
 
                            
     Yaya ,okul,demiryolu                           Demiryolu geçitlerine yaklaşırken
     geçitlerine yaklaşırken
 
                          
     Tünellere, dar köprü ve                       Yapım ,onarım ve bakım çalışmaları
    menfezlere yaklaşırken                             yapılan yol kesimlerinde 
                                                                                    hızlarını azaltmak zorundadırlar. 
 
TAŞITIN FRENLE DURDURULMASI
 

Sürücü aracını sevk ve idare ederken değişik tehlikelerle karşılaşabilir,sürücünün tehlikeyi görüp, yorumlaması ve tedbir alabilmesi için bir süre geçecektir. Tehlikeyi görüp ayağını gaz pedalından çekip,frene basması için geçen bu süreye reaksiyon süresi denir. Reaksiyon süresi en fazla 0,75 sn.dir.

Aracın reaksiyon süresi içerisinde kat ettiği yola reaksiyon mesafesi (intikal mesafesi) denir.

Fren pedalına basılması ile tekerleklerin kilitlenip kızaklamanın başlaması arasında geçen zamana Fren süresi denir. Aracın fren intibak zamanı içerisinde kat etmiş olduğu yola fren mesafesi denir.

Reaksiyon mesafesi ile fren mesafesinin toplamı duruş mesafesini verir.
 
      
 
TAKİP MESAFESİ

 

 Araç sürücüleri, önlerinde giden araçları izlerken güvenli bir mesafe bırakmadan
çeşitli kazalara ve tehlikelere yol açmaktadır.
 
Öndeki aracın çeşitli sebeplerden dolayı ani olarak durması,dönüş yapması gibi durumlarda sürücünün önde giden araçlara çarpmamsı için yeterli mesafenin bulunması gerekir. Bu mesafe kendi araçlarının km. cinsinden saatteki hızının en az yarısı kadar metre mesafesi olmalıdır,buna takip mesafesi denir.
 
Takip mesafesi aynı zamanda takip eden aracın 2 sn. de kat edeceği  yol uzunluğu kadardır.
 
Önde giden aracı takip eden sürücü 90 km. hızla gidiyorsa öndeki araçla arasındaki mesafe en az 45m. olmalıdır.
Kol ve grup halinde karayolunda seyreden araç sürücüleri, diğer araç sürücülerinin emniyetle girebilecekleri bir açıklık bırakmalı veya en az takip mesafesi kadar metreden öndeki araçları takip etmelidir.
 
Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri yerleşim yerleri dışındaki karayolunda diğer araçları aralarında en az 50m. mesafe bırakarak izlemek zorundadır.
 
Takip mesafesinin yeterli olup olmadığı ,88-89 kuralı ile kontrol edilebilir.Öndeki araç yol üzerinde belli bir noktayı geçtiği anada takip eden sürücü normal söyleyişle 88-89 diyerek sayar ve rakamın son hecesine geldiğinde kendi aracı da belli noktaya gelmiş ise takip mesafesinin normal olduğu anlaşılır.

hiz kurallari google ara

hiz kurallari
google görsel ara

hiz kurallari
google haber ara

hiz kurallari
google blog ara

hiz kurallari linki

hiz | kurallari | hiz ,kurallari ,

 Acıbadem Sürücü Kursu © 2011 Tüm Hakları Saklıdır.  Kullanım Koşulları | Gizlilik Politikası