tweeter
Üye Girişi
E-mail Adresi
Şifre

Etkinlikler  |  Kayıp Ehliyet İşlemleri  |  Özel Direksiyon Dersi  |  Gelecek Sınav Tarihi : 12.12.2015  |  Son Başvuru Tarihi : 10.11.2015
Motor Testleri
İlk Yardım Testleri
Trafik ve Çevre Testleri
Deneme Sınavları
Geçmiş Sınav soruları
Karayolunda Araç Kullanılması  
1 - Araca ve sürücüye ait belgeler tam olsa bile aşağıdaki durumların hangisinde sürücü trafikten men edilir?
 
A -
Taşıma sınırından fazla yük almışsa
B -
Aracın mali sorumluluk sigortası yaptırılmamışsa
C -
Uyuşturucu madde alarak araba kullanıyorsa
D -
Taşıma sınırından fazla yolcu almışsa
2 - Şerit izleme kurallarına göre aşağıdakilerden hangisini yapmak yasaktır?
 
A -
Geçiş için en sol şeridi kullanmak
B -
İki şeridi birden işgal etmek
C -
Devamlı olarak en sağ şeritten gitmek
D -
Dönüş için en soldaki şeridi kullanmak
3 -
 
A -
Kamyon, münübüs
B -
Kamyon, münübüs, otobüs
C -
Münübüs, otobüs
D -
Kamyon
4 - Sürücüler aşağıdaki durumlardan hangisinde şerit değiştirilebilir?
 
A -
Geçmek, dönmek, park etmek için
B -
Arkadan gelen araca yol vermek için
C -
Arkadan gelen araç yoksa
D -
Öne giden araç yoksa
5 - Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücüler araçlarını olun neresinden sürmek zorundadır?
 
A -
Boş ve düzgün şeritten
B -
Trafik müsaitse ortasından
C -
Yolun en sağından
D -
Yolun sağ banketinden
6 - Gidişe ayrılmış yolun en soldaki şeridini sürekli işgal eden sürücülere hangisi uygulanır?
 
A -
Araç kullanmaktan men cezası
B -
Hapis cezası
C -
Para cezası
D -
Sürücü belgesinin 3 ay alınma cezası
7 -
Şekle göre hangi numaral şerit sürekli işgal edilemez?
 
A -
1
B -
2
C -
3
D -
1 ve 3
8 - Bir kavşakta sırasıyla aşağıdakilerden hangisine uyarsınız?
 
A -
Trafik polisi, ışıklı cihazlar, levhalar, yol çizgileri
B -
Yol çizgileri, ışıklı cihazlar, levhalar, trafik polisi
C -
Işıklı cihazlar, trafik polisi, levhalar, yol çizgileri
D -
Trafik levhaları, ışıklı cihazlar, trafik polisi, yol çizgisi
9 - Trafiği aksatmadan ve tehlikeye düşürmeden nasıl şerit değiştirilir?
 
A -
Arkadan gelen aracın durumuna göre ani ve hızlı olarak
B -
Arkadan araç gelmiyorsa işaret vermeden manevra yapmak
C -
Girilicek şeridin boş olduğu görüldükten sonra
D -
Arkadan gelen araçları ikaz edip onları yavaşlatmak
10 - Bir kavşakda sırasıyla aşağıdakilerden hangisine uyarsınız?
 
A -
Trafik levhaları, ışıklı cihazlar, trafik polisi, yol çizgisi
B -
Işıklı cihazlar, trafik polisi, levhalar, yol cizgileri
C -
Trafikpolisi, ışıklı cihazlar, levhalar, yol çizgileri
D -
Yol çizgileri, ışıklı cihazlar, levhalar, trafik polisi
11 - Ticari yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri 24 saatlik bir süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler?
 
A -
7
B -
6
C -
4
D -
4,5
12 - 0,50 promilin üzeride alkollü olarak araç kullandığı birinci kez tesbit edilen sürücülerin sürücü belgeleri ne kadar süre ile geri alınır?
 
A -
1 Yıl
B -
1 Ay
C -
6 Ay
D -
2 Ay
13 - Sürücüler aşağıdaki durumlardan hangisinde şerit değitirilebilir?
 
A -
Geçmek, dönmek, park etmek için
B -
Arkadan gelen arac yol vermek için
C -
Önde giden araç yoksa
D -
Arkadan gelen araç yoksa
14 - Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden hangisi devamlı olarak işgal edilemez?
 
A -
En soldaki
B -
Orta ile en sağ
C -
En sağdaki
D -
Ortadaki
15 - Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücüler araçlarını yolun neresinden sürmek zorundadırlar?
 
A -
Boş ve düzgün şeritten
B -
Trafik müsaitse ortasından
C -
Yolun en sağından
D -
Yolun sağ banketinden
16 - Şerit izleme kurallarına göre aşağıdakilerden hangisini yapmak yasaktır?
 
A -
Dönüş için en soldaki şeriti kullanmak
B -
İki şeridi birden işgal etmek
C -
Geçiş için en sol şeridi kullanmak
D -
Devamlı olarak en sağ şeritten gitmek
17 -
 
A -
En soldaki
B -
Ortadaki
C -
En sağdaki
D -
Orta ile en sağ
18 - Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden en soldaki hangi şartlarda kullanilabilir?
 
A -
Azami hızla seyredilmesi halinde
B -
Sadece dönme ve geçme hallerinde
C -
Arkadan gelen araç olmaması halinde
D -
Arkadan gelenlerin yavaş seyretmeleri halinde
19 - Gidişe ayrılmış çok şeritli yollarda sürücüler araçlarını hangi şeritten sürmek zorundadır?
 
A -
Gidişe ayrılan şeritlerin en soldakinden
B -
Yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten
C -
Gidişe ayrılan şeritlerin boş olanından
D -
Gidişe ayrılan orta şeritten
20 - Aşağıdaki araçların hangilerinden takoğraf cihazı bulundurmak ve kullanmak zorunludur?
 
A -
Kamyon, otobüs ve çekicilerde
B -
Ticari amaç için kullanılan bütün araçlarda
C -
Şehir içi ve dışı yolcu taşıyan araçlarda
D -
Şehirlerarası taşımacılık yapan bütün araçlarda
21 - 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci kez tesbit edilen sürücülerin sürücü belgeleri ne kadar süre ile geri alınır?
 
A -
6 Ay
B -
1 Yıl
C -
1 Ay
D -
2 Ay
22 - Aşağıdakilerden hangisi trafiği düzenlemesinde önceliğe sahiptir?
 
A -
Trafik ışıkları
B -
Trafik zabıtası
C -
Yer işaretleri
D -
Trafik levhası
23 - Yerleşim yeri içinde ve dışında bulunan kavşaklara kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?
 
A -
Yerleşim yeri içinde, 30, dışında 150m.
B -
Yerleşim yeri içinde, 50, dışında 150m.
C -
Yerleşim yeri içinde, 70, dışında 250m.
D -
Yerleşim yeri içinde, 60, dışında 200m.
24 - Ticari yük yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri 24 saatlik bir süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler?
 
A -
4.5
B -
6
C -
4
D -
7
25 - Gidişe ayrılmış çok şeritli yollarda sürücüler araçlarını hangi şeritten sürmek zorundadır?
 
A -
Yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten
B -
Gidişe ayrılan şeritlerin en soldakinden
C -
Gidişe ayrılan şeritlerin boş olanından
D -
Gidişe ayrılan orta şeritten
26 - Trafiği aksatmadan ve tehlikeye düşürmeden nasıl şerit değiştirilir?
 
A -
Arkadan gelen aracın durumuna göre ani ve hızlı olarak
B -
Arkadan gelen araçları ikaz edip onları yavaşlatarak
C -
Arkadan araç gelmiyorsa işaret vermeden manevra yaparak
D -
Girilecek şeridin boş olduğu görüldükten sonra
27 - Tek yönlü yollarda şerit değiştirme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
 
A -
Arkadan gelen araçları ikaz edip yavaşlatmak
B -
Arkadaki araçların durumuna göre ani ve hızlı hareket etmek
C -
Gidilicek şeridin boş olduğu görülünce işaret vermek
D -
Girilicek şerit boş ise işaret vermeden geçmek
28 - Aşağıdaki araçların hangilerinde takoğraf cihazı bulundurmak zorunludur?
 
A -
Ticari amaç için kullanılan bütün araçlarda
B -
Şehir içi ve dışı yolcu taşıyan araçlarda
C -
Kamyon, otobüs ve çekicilerde
D -
Şehirlerarası taşımacılık yapan bütün araçlarda
29 - Gidişe ayrılmış yolun en soldaki şeridin sürekli işgal eden sürücülere hangisi uygulanır?
 
A -
Hapis cezası
B -
Araç kullanmaktan men cezası
C -
Para cezası
D -
Sürücü belgesinin 3 ay alınma cezası
30 - Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden en soldaki hangi şartlarda kullanılabilir?
 
A -
Azami hızla seyredilmesi halinde
B -
Arkadan gelen araç olmaması halinde
C -
Sadece dönme ve geçme hallerinde
D -
Arkadan gelenlerin yavaş seyretmeleri halinde
31 - Yerleşim yeri içinde ve dışında bulunan kavşaklarda kaç metre kala şerit değirtirmek yasaktır?
 
A -
Yerleşim yeri içinde 60, dışında 200m.
B -
Yerleşim yeri içinde 70, dışında 250m.
C -
Yerleşim yeri içinde 30, dışında 150m.
D -
Yerleşim yeri içinde 50, dışında 150m.
32 -
Şekildeki kara yolunda aşağıdakilerden hangisi şeridi ifade eder?
 
A -
Taşıt yolu üzerindeki kesik çizgiler
B -
1 numaralı taşıtın gidiş yönüne göre sağındaki çizgi
C -
1. 2 ve 3 numaralı taşıtların seyrettikleri yol bölümleri
D -
1 ve 2 numaralı taşıtlar arasındaki kesik çizgi
 
 Acıbadem Sürücü Kursu © 2011 Tüm Hakları Saklıdır.  Kullanım Koşulları | Gizlilik Politikası