tweeter
Üye Girişi
E-mail Adresi
Şifre

Etkinlikler  |  Kayıp Ehliyet İşlemleri  |  Özel Direksiyon Dersi  |  Gelecek Sınav Tarihi : 13.02.2016  |  Son Başvuru Tarihi : 10.01.2016
Motor Testleri
İlk Yardım Testleri
Trafik ve Çevre Testleri
Deneme Sınavları
Geçmiş Sınav soruları
Karayolunda Araç Kullanılması  
1 - Trafiği aksatmadan ve tehlikeye düşürmeden nasıl şerit değiştirilir?
 
A -
Arkadan araç gelmiyorsa işaret vermeden manevra yapmak
B -
Arkadan gelen araçları ikaz edip onları yavaşlatmak
C -
Girilicek şeridin boş olduğu görüldükten sonra
D -
Arkadan gelen aracın durumuna göre ani ve hızlı olarak
2 - Gidişe ayrılmış yolun en soldaki şeridin sürekli işgal eden sürücülere hangisi uygulanır?
 
A -
Sürücü belgesinin 3 ay alınma cezası
B -
Hapis cezası
C -
Para cezası
D -
Araç kullanmaktan men cezası
3 - Aşağıdaki araçların hangilerinden takoğraf cihazı bulundurmak ve kullanmak zorunludur?
 
A -
Ticari amaç için kullanılan bütün araçlarda
B -
Kamyon, otobüs ve çekicilerde
C -
Şehirlerarası taşımacılık yapan bütün araçlarda
D -
Şehir içi ve dışı yolcu taşıyan araçlarda
4 - Yerleşim yeri içinde ve dışında bulunan kavşaklara kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?
 
A -
Yerleşim yeri içinde, 70, dışında 250m.
B -
Yerleşim yeri içinde, 60, dışında 200m.
C -
Yerleşim yeri içinde, 50, dışında 150m.
D -
Yerleşim yeri içinde, 30, dışında 150m.
5 - Sürücüler aşağıdaki durumlardan hangisinde şerit değiştirilebilir?
 
A -
Arkadan gelen araç yoksa
B -
Geçmek, dönmek, park etmek için
C -
Arkadan gelen araca yol vermek için
D -
Öne giden araç yoksa
6 - Şerit izleme kurallarına göre aşağıdakilerden hangisini yapmak yasaktır?
 
A -
Devamlı olarak en sağ şeritten gitmek
B -
İki şeridi birden işgal etmek
C -
Dönüş için en soldaki şeridi kullanmak
D -
Geçiş için en sol şeridi kullanmak
7 - Gidişe ayrılmış yolun en soldaki şeridini sürekli işgal eden sürücülere hangisi uygulanır?
 
A -
Para cezası
B -
Sürücü belgesinin 3 ay alınma cezası
C -
Araç kullanmaktan men cezası
D -
Hapis cezası
8 - Gidişe ayrılmış çok şeritli yollarda sürücüler araçlarını hangi şeritten sürmek zorundadır?
 
A -
Yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten
B -
Gidişe ayrılan şeritlerin en soldakinden
C -
Gidişe ayrılan şeritlerin boş olanından
D -
Gidişe ayrılan orta şeritten
9 - Yerleşim yeri içinde ve dışında bulunan kavşaklarda kaç metre kala şerit değirtirmek yasaktır?
 
A -
Yerleşim yeri içinde 70, dışında 250m.
B -
Yerleşim yeri içinde 60, dışında 200m.
C -
Yerleşim yeri içinde 50, dışında 150m.
D -
Yerleşim yeri içinde 30, dışında 150m.
10 - Aşağıdakilerden hangisi trafiği düzenlemesinde önceliğe sahiptir?
 
A -
Yer işaretleri
B -
Trafik ışıkları
C -
Trafik zabıtası
D -
Trafik levhası
11 - Sürücüler aşağıdaki durumlardan hangisinde şerit değitirilebilir?
 
A -
Arkadan gelen araç yoksa
B -
Önde giden araç yoksa
C -
Geçmek, dönmek, park etmek için
D -
Arkadan gelen arac yol vermek için
12 - 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci kez tesbit edilen sürücülerin sürücü belgeleri ne kadar süre ile geri alınır?
 
A -
6 Ay
B -
2 Ay
C -
1 Yıl
D -
1 Ay
13 - Araca ve sürücüye ait belgeler tam olsa bile aşağıdaki durumların hangisinde sürücü trafikten men edilir?
 
A -
Taşıma sınırından fazla yük almışsa
B -
Uyuşturucu madde alarak araba kullanıyorsa
C -
Taşıma sınırından fazla yolcu almışsa
D -
Aracın mali sorumluluk sigortası yaptırılmamışsa
14 - Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden en soldaki hangi şartlarda kullanilabilir?
 
A -
Arkadan gelenlerin yavaş seyretmeleri halinde
B -
Arkadan gelen araç olmaması halinde
C -
Azami hızla seyredilmesi halinde
D -
Sadece dönme ve geçme hallerinde
15 - Bir kavşakta sırasıyla aşağıdakilerden hangisine uyarsınız?
 
A -
Işıklı cihazlar, trafik polisi, levhalar, yol çizgileri
B -
Yol çizgileri, ışıklı cihazlar, levhalar, trafik polisi
C -
Trafik polisi, ışıklı cihazlar, levhalar, yol çizgileri
D -
Trafik levhaları, ışıklı cihazlar, trafik polisi, yol çizgisi
16 - Trafiği aksatmadan ve tehlikeye düşürmeden nasıl şerit değiştirilir?
 
A -
Arkadan gelen araçları ikaz edip onları yavaşlatarak
B -
Arkadan gelen aracın durumuna göre ani ve hızlı olarak
C -
Arkadan araç gelmiyorsa işaret vermeden manevra yaparak
D -
Girilecek şeridin boş olduğu görüldükten sonra
17 -
 
A -
En sağdaki
B -
Ortadaki
C -
Orta ile en sağ
D -
En soldaki
18 - Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücüler araçlarını olun neresinden sürmek zorundadır?
 
A -
Trafik müsaitse ortasından
B -
Boş ve düzgün şeritten
C -
Yolun sağ banketinden
D -
Yolun en sağından
19 - Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücüler araçlarını yolun neresinden sürmek zorundadırlar?
 
A -
Yolun sağ banketinden
B -
Boş ve düzgün şeritten
C -
Trafik müsaitse ortasından
D -
Yolun en sağından
20 - Şerit izleme kurallarına göre aşağıdakilerden hangisini yapmak yasaktır?
 
A -
Dönüş için en soldaki şeriti kullanmak
B -
Devamlı olarak en sağ şeritten gitmek
C -
Geçiş için en sol şeridi kullanmak
D -
İki şeridi birden işgal etmek
21 - Ticari yük yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri 24 saatlik bir süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler?
 
A -
4.5
B -
4
C -
7
D -
6
22 - Tek yönlü yollarda şerit değiştirme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
 
A -
Gidilicek şeridin boş olduğu görülünce işaret vermek
B -
Arkadan gelen araçları ikaz edip yavaşlatmak
C -
Arkadaki araçların durumuna göre ani ve hızlı hareket etmek
D -
Girilicek şerit boş ise işaret vermeden geçmek
23 - Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden en soldaki hangi şartlarda kullanılabilir?
 
A -
Azami hızla seyredilmesi halinde
B -
Sadece dönme ve geçme hallerinde
C -
Arkadan gelen araç olmaması halinde
D -
Arkadan gelenlerin yavaş seyretmeleri halinde
24 - Aşağıdaki araçların hangilerinde takoğraf cihazı bulundurmak zorunludur?
 
A -
Ticari amaç için kullanılan bütün araçlarda
B -
Şehir içi ve dışı yolcu taşıyan araçlarda
C -
Kamyon, otobüs ve çekicilerde
D -
Şehirlerarası taşımacılık yapan bütün araçlarda
25 - Gidişe ayrılmış çok şeritli yollarda sürücüler araçlarını hangi şeritten sürmek zorundadır?
 
A -
Yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten
B -
Gidişe ayrılan şeritlerin boş olanından
C -
Gidişe ayrılan orta şeritten
D -
Gidişe ayrılan şeritlerin en soldakinden
26 - Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden hangisi devamlı olarak işgal edilemez?
 
A -
Orta ile en sağ
B -
En soldaki
C -
En sağdaki
D -
Ortadaki
27 - Bir kavşakda sırasıyla aşağıdakilerden hangisine uyarsınız?
 
A -
Trafik levhaları, ışıklı cihazlar, trafik polisi, yol çizgisi
B -
Yol çizgileri, ışıklı cihazlar, levhalar, trafik polisi
C -
Işıklı cihazlar, trafik polisi, levhalar, yol cizgileri
D -
Trafikpolisi, ışıklı cihazlar, levhalar, yol çizgileri
28 - 0,50 promilin üzeride alkollü olarak araç kullandığı birinci kez tesbit edilen sürücülerin sürücü belgeleri ne kadar süre ile geri alınır?
 
A -
6 Ay
B -
1 Yıl
C -
1 Ay
D -
2 Ay
29 -
 
A -
Kamyon
B -
Kamyon, münübüs, otobüs
C -
Münübüs, otobüs
D -
Kamyon, münübüs
30 -
Şekle göre hangi numaral şerit sürekli işgal edilemez?
 
A -
3
B -
1
C -
1 ve 3
D -
2
31 - Ticari yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri 24 saatlik bir süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler?
 
A -
7
B -
4,5
C -
6
D -
4
32 -
Şekildeki kara yolunda aşağıdakilerden hangisi şeridi ifade eder?
 
A -
1 numaralı taşıtın gidiş yönüne göre sağındaki çizgi
B -
1. 2 ve 3 numaralı taşıtların seyrettikleri yol bölümleri
C -
Taşıt yolu üzerindeki kesik çizgiler
D -
1 ve 2 numaralı taşıtlar arasındaki kesik çizgi
 
 Acıbadem Sürücü Kursu © 2011 Tüm Hakları Saklıdır.  Kullanım Koşulları | Gizlilik Politikası