tweeter
Üye Girişi
E-mail Adresi
Şifre

Etkinlikler  |  Kayıp Ehliyet İşlemleri  |  Özel Direksiyon Dersi  |  Gelecek Sınav Tarihi : 27.06.2015  |  Son Başvuru Tarihi : 10.05.2015
Motor Testleri
İlk Yardım Testleri
Trafik ve Çevre Testleri
Deneme Sınavları
Geçmiş Sınav soruları
Karayolunda Araç Kullanılması  
1 - Trafiği aksatmadan ve tehlikeye düşürmeden nasıl şerit değiştirilir?
 
A -
Arkadan gelen araçları ikaz edip onları yavaşlatarak
B -
Arkadan gelen aracın durumuna göre ani ve hızlı olarak
C -
Girilecek şeridin boş olduğu görüldükten sonra
D -
Arkadan araç gelmiyorsa işaret vermeden manevra yaparak
2 -
 
A -
Kamyon, münübüs
B -
Kamyon, münübüs, otobüs
C -
Kamyon
D -
Münübüs, otobüs
3 - Sürücüler aşağıdaki durumlardan hangisinde şerit değiştirilebilir?
 
A -
Arkadan gelen araç yoksa
B -
Arkadan gelen araca yol vermek için
C -
Öne giden araç yoksa
D -
Geçmek, dönmek, park etmek için
4 - Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden hangisi devamlı olarak işgal edilemez?
 
A -
Orta ile en sağ
B -
En sağdaki
C -
Ortadaki
D -
En soldaki
5 - Gidişe ayrılmış yolun en soldaki şeridin sürekli işgal eden sürücülere hangisi uygulanır?
 
A -
Araç kullanmaktan men cezası
B -
Para cezası
C -
Sürücü belgesinin 3 ay alınma cezası
D -
Hapis cezası
6 - Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücüler araçlarını olun neresinden sürmek zorundadır?
 
A -
Yolun en sağından
B -
Yolun sağ banketinden
C -
Trafik müsaitse ortasından
D -
Boş ve düzgün şeritten
7 - Gidişe ayrılmış çok şeritli yollarda sürücüler araçlarını hangi şeritten sürmek zorundadır?
 
A -
Yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten
B -
Gidişe ayrılan şeritlerin en soldakinden
C -
Gidişe ayrılan orta şeritten
D -
Gidişe ayrılan şeritlerin boş olanından
8 - Aşağıdaki araçların hangilerinde takoğraf cihazı bulundurmak zorunludur?
 
A -
Ticari amaç için kullanılan bütün araçlarda
B -
Kamyon, otobüs ve çekicilerde
C -
Şehirlerarası taşımacılık yapan bütün araçlarda
D -
Şehir içi ve dışı yolcu taşıyan araçlarda
9 - Şerit izleme kurallarına göre aşağıdakilerden hangisini yapmak yasaktır?
 
A -
Geçiş için en sol şeridi kullanmak
B -
İki şeridi birden işgal etmek
C -
Dönüş için en soldaki şeridi kullanmak
D -
Devamlı olarak en sağ şeritten gitmek
10 - Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden en soldaki hangi şartlarda kullanılabilir?
 
A -
Azami hızla seyredilmesi halinde
B -
Arkadan gelen araç olmaması halinde
C -
Arkadan gelenlerin yavaş seyretmeleri halinde
D -
Sadece dönme ve geçme hallerinde
11 - Yerleşim yeri içinde ve dışında bulunan kavşaklarda kaç metre kala şerit değirtirmek yasaktır?
 
A -
Yerleşim yeri içinde 50, dışında 150m.
B -
Yerleşim yeri içinde 30, dışında 150m.
C -
Yerleşim yeri içinde 70, dışında 250m.
D -
Yerleşim yeri içinde 60, dışında 200m.
12 - Trafiği aksatmadan ve tehlikeye düşürmeden nasıl şerit değiştirilir?
 
A -
Arkadan araç gelmiyorsa işaret vermeden manevra yapmak
B -
Arkadan gelen araçları ikaz edip onları yavaşlatmak
C -
Arkadan gelen aracın durumuna göre ani ve hızlı olarak
D -
Girilicek şeridin boş olduğu görüldükten sonra
13 - Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden en soldaki hangi şartlarda kullanilabilir?
 
A -
Sadece dönme ve geçme hallerinde
B -
Azami hızla seyredilmesi halinde
C -
Arkadan gelenlerin yavaş seyretmeleri halinde
D -
Arkadan gelen araç olmaması halinde
14 - Ticari yük yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri 24 saatlik bir süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler?
 
A -
4
B -
4.5
C -
6
D -
7
15 - Yerleşim yeri içinde ve dışında bulunan kavşaklara kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?
 
A -
Yerleşim yeri içinde, 60, dışında 200m.
B -
Yerleşim yeri içinde, 30, dışında 150m.
C -
Yerleşim yeri içinde, 50, dışında 150m.
D -
Yerleşim yeri içinde, 70, dışında 250m.
16 - Ticari yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri 24 saatlik bir süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler?
 
A -
7
B -
4
C -
6
D -
4,5
17 - Araca ve sürücüye ait belgeler tam olsa bile aşağıdaki durumların hangisinde sürücü trafikten men edilir?
 
A -
Aracın mali sorumluluk sigortası yaptırılmamışsa
B -
Taşıma sınırından fazla yolcu almışsa
C -
Taşıma sınırından fazla yük almışsa
D -
Uyuşturucu madde alarak araba kullanıyorsa
18 -
Şekle göre hangi numaral şerit sürekli işgal edilemez?
 
A -
3
B -
1
C -
1 ve 3
D -
2
19 - Aşağıdakilerden hangisi trafiği düzenlemesinde önceliğe sahiptir?
 
A -
Yer işaretleri
B -
Trafik zabıtası
C -
Trafik levhası
D -
Trafik ışıkları
20 - Bir kavşakta sırasıyla aşağıdakilerden hangisine uyarsınız?
 
A -
Trafik levhaları, ışıklı cihazlar, trafik polisi, yol çizgisi
B -
Işıklı cihazlar, trafik polisi, levhalar, yol çizgileri
C -
Yol çizgileri, ışıklı cihazlar, levhalar, trafik polisi
D -
Trafik polisi, ışıklı cihazlar, levhalar, yol çizgileri
21 - Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücüler araçlarını yolun neresinden sürmek zorundadırlar?
 
A -
Trafik müsaitse ortasından
B -
Yolun sağ banketinden
C -
Yolun en sağından
D -
Boş ve düzgün şeritten
22 -
 
A -
En sağdaki
B -
Ortadaki
C -
Orta ile en sağ
D -
En soldaki
23 - 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci kez tesbit edilen sürücülerin sürücü belgeleri ne kadar süre ile geri alınır?
 
A -
1 Ay
B -
6 Ay
C -
1 Yıl
D -
2 Ay
24 - Şerit izleme kurallarına göre aşağıdakilerden hangisini yapmak yasaktır?
 
A -
Devamlı olarak en sağ şeritten gitmek
B -
Dönüş için en soldaki şeriti kullanmak
C -
İki şeridi birden işgal etmek
D -
Geçiş için en sol şeridi kullanmak
25 - Bir kavşakda sırasıyla aşağıdakilerden hangisine uyarsınız?
 
A -
Trafik levhaları, ışıklı cihazlar, trafik polisi, yol çizgisi
B -
Yol çizgileri, ışıklı cihazlar, levhalar, trafik polisi
C -
Trafikpolisi, ışıklı cihazlar, levhalar, yol çizgileri
D -
Işıklı cihazlar, trafik polisi, levhalar, yol cizgileri
26 - Gidişe ayrılmış çok şeritli yollarda sürücüler araçlarını hangi şeritten sürmek zorundadır?
 
A -
Gidişe ayrılan şeritlerin boş olanından
B -
Gidişe ayrılan şeritlerin en soldakinden
C -
Yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten
D -
Gidişe ayrılan orta şeritten
27 - Tek yönlü yollarda şerit değiştirme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
 
A -
Girilicek şerit boş ise işaret vermeden geçmek
B -
Arkadaki araçların durumuna göre ani ve hızlı hareket etmek
C -
Arkadan gelen araçları ikaz edip yavaşlatmak
D -
Gidilicek şeridin boş olduğu görülünce işaret vermek
28 - Sürücüler aşağıdaki durumlardan hangisinde şerit değitirilebilir?
 
A -
Geçmek, dönmek, park etmek için
B -
Önde giden araç yoksa
C -
Arkadan gelen araç yoksa
D -
Arkadan gelen arac yol vermek için
29 -
Şekildeki kara yolunda aşağıdakilerden hangisi şeridi ifade eder?
 
A -
1 numaralı taşıtın gidiş yönüne göre sağındaki çizgi
B -
Taşıt yolu üzerindeki kesik çizgiler
C -
1 ve 2 numaralı taşıtlar arasındaki kesik çizgi
D -
1. 2 ve 3 numaralı taşıtların seyrettikleri yol bölümleri
30 - Gidişe ayrılmış yolun en soldaki şeridini sürekli işgal eden sürücülere hangisi uygulanır?
 
A -
Hapis cezası
B -
Sürücü belgesinin 3 ay alınma cezası
C -
Para cezası
D -
Araç kullanmaktan men cezası
31 - 0,50 promilin üzeride alkollü olarak araç kullandığı birinci kez tesbit edilen sürücülerin sürücü belgeleri ne kadar süre ile geri alınır?
 
A -
1 Ay
B -
6 Ay
C -
1 Yıl
D -
2 Ay
32 - Aşağıdaki araçların hangilerinden takoğraf cihazı bulundurmak ve kullanmak zorunludur?
 
A -
Ticari amaç için kullanılan bütün araçlarda
B -
Kamyon, otobüs ve çekicilerde
C -
Şehir içi ve dışı yolcu taşıyan araçlarda
D -
Şehirlerarası taşımacılık yapan bütün araçlarda
 
 Acıbadem Sürücü Kursu © 2011 Tüm Hakları Saklıdır.  Kullanım Koşulları | Gizlilik Politikası