Trafik Adabı

Başarılar...

1.)

Araç kornalarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

2.)

Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnektir?

3.)

Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yolaatıp dökerek, keyfi veya kasıtlı davranışlarda bulunmak suretiyle, yaya veya taşıt trafiğinin seyir emniyetini ihlal ederek veya tehlikeye düşürerek araç sürmesi aşağıdaki suçlardan hangisi sayılır?

4.)

Araçlardaki kornanın aşağıdaki hallerden hangisinde kullanılması zorunludur?

5.)

Araçlardaki kornanın aşağıdaki hallerden hangisinde kullanılması yasaktır?

6.)

Pikap, teyp ve benzeri cihazların aşağıdaki araçlardan hangisinde bulundurulması yasaktır?

7.)

Aşağıdakilerden hangisi bir insana yakışmayan tavırlara örnektir?

8.)

“Engelli sürücülerin park alanına, engelsiz bir araç sürücüsünün park etmesi durumunda ödenecek ceza tutarı hafif bir park kusuruna göre  2 kat daha fazladır.”

Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

9.)

Aşağıdaki etkinliklerden hangisi stresi azaltır?

10.)

"Direksiyon sınavı eğitimlerinin  yapıldığı alanlarda “Bu alan sürücü eğitimi alanıdır”  ve eğitim araçlarında “Sürücü Adayı” yazmaktadır."

Adaylar akan trafikte eğitim görürken veya direksiyon sınavına girdiklerinde diğer sürücüler tarafından hızlı gitmediği, hatalı sürdüğü veya acemiliğin getirdiği doğal süreçlerden ötürü türlü hatalar yapmaları ve devamında diğer araç sürücüleri tarafından el ile, söz ile ya da araçlarını kırmak suretiyle yapmış oldukları davranışların sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

11.)

Emniyet şeritlerinin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisiolamaz?

12.)

Aşağıdakilerden hangisi kişinin hem kendisi hem de akan trafikte diğer sürücüler için yapacağı riskli davranışlara örnek olarakdeğerlendirilemez?

13.)

"Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü trafikte seyreden motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonları'nın kontrolüne dair hazırlanan yönetmelik gereğince yapılır."

Trafikte çevrilen bir aracın geçerli bir egzoz emisyon ölçümü yoksa bunun ceza miktarının çok yüksek olduğu görülmektedir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

14.)

Aşağıdakilerden hangisi trafikte güvenliği tehdit eden unsurlardan birisi değildir?

15.)

“Sol şeridi sürekli ihlal etmek yasaktır ve cezai işlem nedenidir.”

Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?

16.)

"İki otomobil eğimli bir yerde karşılaştıklarında eğimli yola çıkan aracın üstünlüğü vardır."

Buna rağmen yoğun kar sonucu buzlanan eğimli yolda yokuş çıkan aracın sürücüsü  inen aracın geçişini kolaylaştırması ne gibi bir kişilik özelliğine sahip olduğunu gösterir?

17.)

Trafikte makas atmak çok tehlikelidir. Kişi sadece kendini riske atmaz. Kendiyle birlikte bir çok sürücüyü tehlikeye atarak zincirleme kazaya neden olabilir. Bunun yanında ağır yaralanma ve hatta ölümlere sebebiyet verebilir. Cinayetten farksız sonuçlar doğurabilecek bu duruma sebebiyet veren kişiler hakkında aşağıdakilerden hangisi söylemek yanlış olur?

18.)

Dar yoldan gelen araçlarla inatlaşma, durak harici durma, yaya geçitlerinde yol vermeme gibi sürücü davranışları ne tür sürücü davranışıdır?

19.)

Dar yoldan gelen araçlarla inatlaşma, durak harici durma, yaya geçitlerinde yol vermeme gibi sürücü davranışları ne tür sürücü davranışıdır?

20.)

“Araç kullanırken cep telefonu ile ilgilenmenin görsel, bilişsel, fiziksel ve işitme ile ilgili bazı sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. “

Bunun sonucunda aşağıdaki  problemlerden hangisi ortayaçıkmaz?

21.)

Emniyet kemeriyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

22.)

Alkollü araç kullanımıyla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

23.)

Trafikte iki araç yol verme/vermeme konusunda birbirlerine karşı üstünlük kurmaya çalışmaktadır. 

Böyle bir durum söz konusuyken araç sürücüsünün çok öfkeli olduğu gözlemlenmektedir. Camını indirip öfkesini dışa vurmaya hazırlanırken, diğer araç sürücünün hangi davranışı sergilemesi doğru olur.

24.)

"Çakıllı dar ve herhangi bir araba cebi olmayan bir yolda ilerleyen araç içinde hamile bulunmaktadır. Araç sürücüsü dörtlü flaşörü yakarak ağır ağır yolda ilerlemektedir. Arkadan gelen arazi aracı tarafından sellektör yapılmakta, sık sık kornaya basılmaktadır. "

Bu durum için arkadaki araç sürücüsü için hangisini söylemek doğru olur?

25.)

Trafikteki ve çevredeki diğer unsurlarda göz önüne alındığında aşağıda verilen yaş aralıklarından hangisinin kaza yapma riski daha yüksektir?

26.)

Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz araç kullanmaya örnek değildir?

27.)

Aşağıda bulunan sürücü özelliklerinden hangisi trafiği tehlikeye düşürebilecek niteliktedir? 

28.)

Aşağıda verilen kişilik özelliklerinden hangisi trafikte oluşabilecek riskleri azaltır?

29.)

"Bir araç sürücünün sadece kendine değil diğer araç sürücülerine karşı da sorumlulukları vardır."

Yukarıda belirtilen ifade doğrultusunda aşağıda verilenlerden hangisi sorumsuz davranış olarak değerlendirilmez?

30.)

"Trafikte seyreden bütün araçların bir düzen içerinde olması önemlidir. Bu noktada trafik işaret ve işaretçilerinin işlevlerini yerine getirebilecek kabileyette olması kazaların önüne geçmede büyük bir öneme sahiptir. "

Yukarıda verilen bilgiler ışığında, trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?

31.)

Sürekli sol şeridi ihlal eden sürücüye uygulanacak ceza aşağıdakilerden hangisidir?

32.)

Durma ve duraklama yapılırken belli başlı kurallara uyulması gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi durma-duraklama kurallarına uygun olmayan davranışa örnektir?

33.)

Aracına binecek bir sürücünün hangisini yapması hatalı bir davranış olur?

34.)

Araç muayenesinin son tarihini öğrenmek isteyen bir sürücü aşağıdaki belgelerden hangisini kontrol etmelidir?

35.)

Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

36.)

I. Beyaz baston taşıyan

II. Kollarında üç siyah yuvarlaklı sarı bant bulunan

III. Bir yayanın veya bir köpeğin yardımı ile yürüyen

Yukarıda verilen gözleri görmeyen kişilerden hangilerinin, taşıt yolu üzerinde bulunması hâlinde bütün sürücülerin yavaşlamaları, gerektiğinde durmaları ve yardımcı olmaları mecburidir? 

37.)

Trafik sigortasıyla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?