İlk Yardım

Başarılar...

1.)

Ani olarak kazaya uğrayan veya hastalanan kimseye, olay yerinde ilaç kullanmadan yapılan hayat kurtarıcı uygulamalara ne ada verilir?

2.)

Kazalarda yaplan ilk yardım hangi amaçlara yöneliktir?

3.)

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, ilk yardımın temel ilkeleri arasında yer almaz?

4.)

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

5.)

Aşağıdaki cümlelerden hangisi, ilk yardım ile acil yardım arasındaki farkı açıklamaktadır?

6.)

İlk yardım haberleşmesinde Acil Yardım Merkezini (Komuta Kontrol Merkezi) aramak için kullanılan telefon numarası hangisidir?

7.)

İlk yardım sonrasında ambulans isteme görevi size verilseydi, hangi bilgileri iletirdiniz?

8.)

Aşağıdakilerden hangisi, trafikteki sürücülerden beklenen olumlu davranışlardan biridir?

9.)

Alkol, belli bir sisteminin işlevini yavaşlatarak; tepki verme, çabuk karar verme,gibi becerileri göstermeyi engeller.

Yukarıda verilen bu bilgilere göre alkolün, hangi sistem üzerinde etkili olduğu düşünülür?

10.)

Kaza sonrsı ilkyardımcı,olay yerini hangi amaçla değerlendirir?

11.)

Olay yerini dğerlendirmek için yapılacak işlemler hangisidir?

12.)

Hasta değerlendirirken gözlem yöntemi uygulanır. Gözlem yönteminde, yaralıda hangileri değerlendirilir?

13.)

İkinci değerlendirme tüm vücudun muayenesidir. Baş ve yüz muayenesi yapılırken hangi bulgu ve belirtiler değerlendirilmez?

14.)

Hasta ya da yaralının solunumu olay yerinde hangi yöntemle değerlendirilir?

15.)

Kalbin atardamarlarla pompaladığı kanın, atardamar duvarına yaptığı basıncın, atardamarda işaret ve orta parmak uçlarıyla hissedilmesine ne denir?

16.)

İlk yardımcı,yaralıya ilk yardım uygulamalarını öncelikle nerede yapmalıdır?

17.)

İlk yardımın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

18.)

"Yeniden canlandırma" basamaklarının doğru sıralaması hangisidir?

1 Suni solunum uygulaması

2 Dolaşımın değerlendirilmesi

3 Kalp masajı uygulanması

4 Hava yolu açıklığının sağlanması

19.)

Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardımın öncelikli uygulamalarından biridir?

20.)

Aşağıdakilerden hangisi, acil yardımın uygulamasıdır?

21.)

İlk yardımcı, hangi bulgunun değerlendirilmesi amacıyla kazazedenin omuzlarına hafifçe dokunarak "iyi misiniz?" diye sorar?

22.)

I-Koruma

 

II-Bildirme

 

III-Kurtarma

Yukarıdaki verilenlerden hangileri, ilk yardım haberleşmesini kapsar?

23.)

112'yi arayarak ilk yardım haberleşmesi yapmak Hayat Kurtarma Zincirinin kaçıncı halkasıdır?

24.)

Olay yerinden yapılan ilk yardım haberleşmesinde, iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?

25.)

112'yi arayan sürücü, Komuta Kontrol Merkezine kendisine ait hangi bilgiyi vemelidir?

26.)

Kaza yerinden ilk yardım haberleşmesi yapılırken, aşağıdakileren hangisi ilk önce bildirilir?

27.)

Kaza yerine tek başına ulaşan diğer bir aracın sürücüsü, ilk yardım haberleşmesini ne zaman yapmalıdır? 

28.)

İlgisiz, gereksiz ve asılsız bir olayda, 112 aranarak Acil Yardım Merkezi meşgul edilirse ne olur?

29.)

Olay yerinden 112'yi arayan kişi ile Acil Yardım Merkezi (Komuta Kontrol Merkezi) arasında iletişim kurulabilmesi için hangi bilgiye ihtiyaç vardır?

30.)

Vücudumuzda, yaşamın devamı için bir işlevi yerine getirmek üzere çeşitli organlardan oluşan yapı hangisidir?

31.)

Vücudumuzdaki oluşumlar, küçükten büyüğe doğru aşağıda sıralanmıştır.

bu oluşumlar hangisinde doğru olarak verilmiştir?

I Doku

II Sistem

III Organ

IV Hücre

32.)

Aşağıdaki organlardan hangisi, dolaşım sistemine aittir?

33.)

Vücudumuzu oluşturan canlı birimlerin, en küçükten en büyüğe doğru sıralanışlarından hangisi doğrudur?

34.)

Solunum havada bulunan oksijenin kandaki karbondioksitlerle yer değiştirmesi yani gaz alış verirşi vücudumuzda yapan hangi sistem tarafından yapılır?